back menu

OPENBARE VERGADERING O.08

25-01-2024 | 11:00

(Voortzetting agenda van donderdag 11 januari 2024)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp-Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2024 (Wet Staatsbegroting 2024)

C.v.R. de leden: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, J. Kanape, R. Asabina, V. Ramsukul, J. Vreedzaam en Ch. Dijksteel.


05. Rondvraag


06. Sluiting