back menu

OPENBARE VERGADERING O.36

23-05-2024 | 12:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 21 november 2023)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot openbare aanbestedingen van de overheid (Aanbestedingswet 2023) (Initiatiefvoorstel ingediend dd. 31 januari 2023 door de leden A. Gajadien en C. Wang).

C.v.R. de leden: M. Jogi (Vz), R. Parmessar, J. Sampie, R. Asabina, N, Jhakry, E. Jones en R. Debie

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting