Zaal Stemming

Het werk van DNA

De Nationale Assemblée heeft verschillende functies.

Het volk vertegenwoordigen

Dat betekent dat parlementsleden het volk vertegenwoordigen en daarom de verbinding zijn tussen het volk en het politiek systeem. Daarom hebben alle personen bijvoorbeeld het recht te vragen dat iets wat zij graag veranderd willen zien, besproken wordt in het parlement. Dit doen zij door een petitie in te dienen. Een petitie kan worden gezien als een dringend verzoek of dringende klacht waarvoor er een oplossing gevraagd wordt. 

Het Volk Vertegenwoordigen.
Regering 2021

De regering controleren

Deze functie houdt in dat parlementsleden het werk van de regering moeten controleren. Bijvoorbeeld: houdt de regering zich aan de begroting en gaat zij goed om met staatsgeld. Verder worden ook andere werkzaamheden van de regering gecontroleerd, bijvoorbeeld: veiligheid en onderwijs. Alle parlementariërs die gespecialiseerd zijn in hetzelfde onderwerp zitten bij elkaar in een commissie zodat zij dit onderwerp goed kunnen behandelen. 

Boeken 01

Wetten goedkeuren

Deze functie houdt in dat het parlement beslist over wetsvoorstellen in ons land. In overleg met de regering die met een wetsvoorstel komt, wordt deze door het parlement goedgekeurd. Dus de leden van het parlement moeten ervoor zorgen dat het voorstel voor een bepaalde wet besproken wordt. Over dit voorstel wordt gediscussieerd en als het grootste deel van de parlementsleden het eens zijn, wordt het voorstel aangenomen.

Bezoek Vaste Commisie AZ

Discussiëren

Dat betekent dat het parlement moet debatteren en discussiëren over nieuwe wetsvoorstellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in de commissies. Daarna wordt er tijdens de Openbare vergadering verder gesproken.