DSC0371-1

Profiel DNA-leden 2020-2025

Hier vind je meer informatie over de samenstelling en zittingsperiode van De Nationale Assemblée.

 

Leden Piechart

Leeftijden

In deze grafiek zie je waar de leeftijden van de leden (per 15 maart 2011) liggen.

Formele functies van de leden

De meeste van de leden van De Nationale Assemblée werken behalve in het parlement, ook op een andere plek. Volgens onderzoek zijn:

  • een paar actief in overheidsdienst (verschillende sectoren)
  • sommigen in de private sector als ondernemer
  • weer anderen in een Niet Gouvernementele Organisatie (NGO)

Sectoren/Disciplines waarin de leden hebben aangegeven dat zij werkzaam zijn en/of onderwijs hebben genoten, zijn onderverdeeld in 10 gebieden nl.: Commercieel, Economisch, Juridisch, Technologisch, de Media, Medisch, Onderwijs, Politiek-Bestuurlijk, Sociaal-Maatschappelijk en Veiligheid.

Nieuw en herkozen

Van 51 DNA leden zijn 37 nieuw gekozen en 14 herkozen.

Gender:

In het parlement hebben er 36 mannen en 15 vrouwen zitting.