Veelgestelde vragen

DNA in het algemeen

1. Wat doet De Nationale Assemblée?
De Nationale Assemblée:

 • vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname
 • is het hoogste politieke orgaan van de Staat
 • keurt wetten goed
 • controleert de regering

2. Welke vergaderingen worden in het parlement gehouden?

 • Openbare vergaderingen
 • Buitengewone Openbare vergaderingen/Bijzondere vergaderingen
 • Huishoudelijke vergaderingen
 • Openbare Commissievergaderingen
 • Commissievergaderingen
 • Comite generaal

Lid worden van DNA

3. Hoe kan je DNA lid worden?
Je kan DNA lid worden als je voldoet aan een paar voorwaarden. Je moet:

 • aangesloten zijn bij een politieke partij
 • de Surinaamse nationaliteit bezitten
 • voldoen aan de eisen volgens het kiesrecht
 • tenminste 2 jaar in het district wonen dat je wil vertegenwoordigen in de DNA

4. Hoe oud moet je zijn om DNA-lid te worden?
Vanaf 21 jaar kan je gekozen worden als DNA-lid.

5. Hoeveel verdient een DNA-lid?
Een DNA-lid verdient ongeveer SRD 8500 (schadeloosstelling) per maand, daarnaast krijgen zij toelagen om hun werk te kunnen doen.

 

Geschiedenis van DNA:

6. Op welke dag was de 1e zitting van het parlement?
Op 8 mei 1866.

7. Hoeveel DNA-leden waren er toen?
Het parlement heette toen de 'Koloniale Staten' en bestond uit 13 leden waarvan 9 door de kiezers gekozen werden en 4 door de Gouverneur werden benoemd.

8. Wanneer is het oud parlementsgebouw afgebrand?
Op 1 augustus 1996 brandde het oude Parlementsgebouw af. De brand is ontstaan door een kortsluiting.

Oud DNA Gebouw

De regering:

9. Wat is het verschil tussen DNA en regering?
Er zijn 50 volksvertegenwoordigers samen met de voorzitter komt dat op 51. De coalitie bestaat uit parlementsleden die komen uit politieke partijen die aan de macht zijn. De overige leden van DNA zijn de oppositieleden.
De regering bestaat uit de president, vicepresident en Ministers en zij is verantwoording verschuldigd aan DNA. Dus de regering moet tijdens vergaderingen uitleggen wat zij van plan is en hoe alles uitgevoerd en betaald wordt.
De DNA controleert het werk van de regering. Zij kan ook wetsvoorstellen goedkeuren die voorgelegd worden en zij kiest de president. Dus: de regering voert uit en DNA controleert.

10. Hoe kun je president worden?
Om president te kunnen worden moet je voldoen aan de volgende eisen. Je moet:

 • de Surinaamse nationaliteit bezitten
 • tenminste 30 jaar oud zijn
 • het passief kiesrecht bezitten
 • geen handelingen hebben verricht die in strijd zijn met de grondwet
 • tenminste 6 jaar onafgebroken in Suriname hebben gewoond.

 

Wetten:

11. Wat houdt de Grondwet in?
De Grondwet:

 • is de hoogste nationale wet
 • geeft regels met betrekking tot het bestuur van het land
 • geeft rechten en plichten van burgers aan
 • is de 'moederwet', wat wil zeggen dat alle andere wetten zijn afgeleid van wat in de Grondwet staat.