De Verenigde Volksvergadering

De Verenigde Volksvergadering is een bijzondere vergadering die wordt uitgeschreven wanneer bij hele bijzondere beslissingen het parlement er niet uit komt.

VVV 1996 3

Voor sommige beslissingen moet tweederde deel van het parlement het eens zijn voordat de wet mag worden aangenomen of de verandering kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld als de president gekozen moet worden; er een wijziging in de grondwet moet plaatsvinden of als de president moet aftreden. Dan wordt er een Volksvergadering of Volksraadpleging gehouden.

Behalve leden van De Nationale Assemblée doen daar ook leden van de Districtsraad en Ressortraad aan mee. Zo een Verenigde Volksvergadering kan door De Nationale Assemblée georganiseerd worden als tweederde deel van de leden het goed vindt. Besluiten in de Verenigde Volksvergadering worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

VVV 1996