• Home
  • Nieuws
  • “Jongeren moeten in de gelegenheid worden gesteld mee te denken over besluiten”

“Jongeren moeten in de gelegenheid worden gesteld mee te denken over besluiten”

“Jongeren moeten in de gelegenheid worden gesteld mee te denken over besluiten”

“Jongeren zijn een heel belangrijke doelgroep voor elke samenleving. Hun nieuwsgierige, onderzoekende en kritische aard moeten we als volwassenen stimuleren.” Dit heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee, gezegd bij de virtuele afsluiting van het Twinning project; ‘Spelen met democratie’.

Het project van stichting Projekta en partner ProDemos richt zich op het bevorderen van een democratische cultuur, door jongeren en kinderen op speelse manier bekend te maken met de principes van rechtstaat, democratie en mensenrechten.

Voorzitter Bee is ingenomen met het initiatief van de stichting. Uit ervaring als docent deelt voorzitter de mening, dat jongeren weinig weten over democratie. In de politiek wordt er veel gesproken over zaken die jongeren aangaan, maar zelf hebben ze daar meestal geen stem in. Volgens hem moeten jongeren in de gelegenheid gesteld worden om middels dialoog en discussie hun mening te uiten, om mee te denken over besluiten. Hun meningen en ideeën over zaken die hen aangaan zijn belangrijk voor de democratie.

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) is een heel mooi voorbeeld van hoe jongeren inzichten en informatie over onderwerpen die hun aangaan met de regering kunnen delen en het jeugdbeleid van de regering kunnen bewaken. Echter voegt de voorzitter eraan toe, dat het NJP aan evaluatie toe is.

“In mijn hoedanigheid van voorzitter van DNA propageer en stimuleer ik jongerenparticipatie en gendergelijkheid. Vijftien van de 51 DNA leden is vrouw en 53 procent (meer dan de helft) is jonger dan 45 jaar,” zegt de voorzitter.

De ontwikkelde werkvormen om jongeren op hun niveau te informeren over democratie is verwerkt in een toolkit en aangeboden aan de voorzitter. De bedoeling is dat die ook gebruikt kan worden voor de rondleidingen in het parlement.

<< Terug naar berichten