150 jaar Hindoestaanse Immigratie

Vandaag blikken we terug op een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van onze jonge natie, want 150 jaar terug zetten de eerste Hindoestaanse contractarbeiders uit India voet aan wal op Surinaamse bodem, om de landbouwgronden te bewerken. Ze brachten behalve hun cultuur, tradities ook een niet te onderschatten veerkracht met zich mee, die best kenmerkend te noemen is voor de Hindoestaanse gemeenschap in Suriname.

Het was niet eenvoudig om zich na een reis vol ontberingen aan te passen en een nieuw bestaan op te bouwen in een vreemd land, maar zie hier de alles overtreffende veerkracht van de nieuw te worden staatsburgers van ons mooi land, die met open armen welkom werden geheten.

De culinaire tradities en de rijke cultuur zijn thans een integraal onderdeel van de Surinaamse cultuur en nauwelijks meer weg te denken. Het Hindoestaanse erfgoed heeft bijgedragen aan de verrijking van onze internationaal hoog aangeschreven Surinaamse diversiteit. Niemand kan zich nu een Suriname inbeelden, zonder deze groep Surinamers, die thans nog, na al die jaren, de landbouwsector beheersen, om maar niet te spreken over de handelsgeest, die ze zich als tweede natuur hebben aangemeten.

Als voorzitter van De Nationale Assemblée verlies ik de schaduwzijde met haar donkere dagen voor onze Hindoestaanse broeders en zusters niet uit het oog, waardoor ik wederom de veerkracht van deze groep Surinamers moet onderstrepen.

Vandaag wil ik namens het voltallige Parlement, waar ik leiding aan geef, niet alleen de Hindoestaanse gemeenschap, maar zeker ook de totale Surinaamse gemeenschap eren om haar vermogen zich open te stellen voor mogelijkheden, die nieuwe perspectieven bieden.

Als DNA-voorzitter wil ik geloven, dat de kracht van diversiteit een niet te onderschatten plek inneemt, in de harten van alle rechtgeaarde Surinamers, die trots zijn op de smeltkroes van culturen en etniciteiten, die ons land zo uniek maakt. Laten we de lessen van onze voorouders ter harte nemen en ondanks de onomstotelijke verschillen blijven werken aan de opbouw van ons prachtig land.

Hoe wij hier ook samenkwamen, dit mooi land is van ons allen en wij Surinamers moeten er daarom samen voor waken, dat etnisch georiënteerden afbreuk doen aan de verbroedering, waar de rest van de wereld stiekem jaloers op is.

Als eerste onder de gelijken spreek ik daarom de hoop uit, dat we over enkele jaren niet meer spreken van etnisch gebonden immigraties, maar over de komst van de Surinamers, die werken aan het hooghouden van onze Surinaamse vlag.

Suriname gefeliciteerd met de herdenking van het moment, 150 jaar geleden, dat een nieuw groep Surinamers voet aan wal zette in wi mooi Sranan Kondre.

Grantangi!

<< Terug naar berichten