• Home
  • Nieuws
  • Academische Week dag 3: ‘Procedure en kwaliteit wetgeving’

Academische Week dag 3: ‘Procedure en kwaliteit wetgeving’

Academische Week dag 3: ‘Procedure en kwaliteit wetgeving’

Op de derde dag van de Academische week, donderdag 10 maart 2022, is het onderwerp ‘Procedure en kwaliteit van wetgeving’ behandeld. De dag is begonnen met een presentatie van de heer J. Joemmanbaks namens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en politie, De Nationale Assemblée en het Constitutioneel Hof hebben ook presentaties gehouden vanuit hun expertises met betrekking tot het onderwerp.


De leden en de overige aanwezigen zijn na de presentaties in de gelegenheid gesteld hun vragen en opmerkingen mee te delen.
Aan de orde is gekomen:
•    Te kort aan wetgevingsjuristen
•    Belang en kwaliteit van wetgeving
•    De eigenlijke rol van de wet
•    De juiste procedure van wetgeving, vanaf het concipiëren tot afkondiging van de wet
•    De rol van het Constitutioneel Hof
•    Werkwijze van de juridische dienst binnen het parlement


Het doel van de dag is om na te denken over de knelpunten bij het maken van wetgeving. “We moeten vaker met elkaar zitten om zaken te evalueren en als team naar het probleem kijken om uiteindelijk te komen tot mogelijke oplossingsvoorstellen”, stelt parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B voor.
Op vrijdag 11 maart 2022, wordt de Academische Week afgesloten. Dan zal de rol van het parlement als hoogste orgaan van de staat nader worden bekeken.

<< Terug naar berichten