Bekendmaking: "Open dag ACP-EU Conferentie"

Bekendmaking: "Open dag ACP-EU Conferentie"

Van 22 november tot en met 29 november aanstaande zal Suriname het gastland zijn van the 30th session of the ACP Parliamentary Assembly en the 24th session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly. 
Voor dit evenement zijn er conferentiefaciliteiten gereedgemaakt welke beantwoorden aan het internationaal karakter van deze conferentie.

In verband hiermee, zal er een "Open dag" gehouden worden, waaraan een korte rondleiding gekoppeld is.

Doel "Open dag": 

Aan belangstellenden zal er groepsgewijs de gelegenheid geboden worden om de conferentiezaal in zijn totaliteit te bezichtigen.
Om aanwezig te kunnen zijn kunt u zich registreren tot en met vrijdag 16 november 2012 om 12.00 uur.
Dit kan telefonisch of via e-mail met als onderwerp: Publieke registratie “Open dag”.
Telefoon: 475180 tst.268/265 of 471175
e-mail: voorlichting.en.informatie.dna@gmail.com

Datum: 19 november 2012
Tijd: 09.00u - 12.00u
Plaats: Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
Adres: Kernkampweg no.37          

<< Terug naar berichten