DNA participeert in ACP-EU vergadering in Namibië

DNA participeert in ACP-EU JPA vergadering in Namibië

Parlementariër André Misiekaba, vaste vertegenwoordiger ACP-EU, vertegenwoordigt De Nationale Assemblée van 8-15 juni 2016 op de 42nd session of the ACP Parliamentary Assembly and the ’31st session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly’ in Windhoek, Namibië. De vaste vertegenwoordiger van de ACP-EU wordt vanuit Europa vergezeld door ambassadeur Reggy Nelson. De kosten voor het bijwonen van deze ACP-EU bijeenkomst worden volledig door de organisatie bekostigd.

Suriname is lid van de Afrikaanse, Caribische and Pacifische Staten (ACP). De ACP landen hebben een formele samenwerking met de Europese Unie (Cotonou Overeenkomst). Op de vergadering in Namibië wordt de huidige overeenkomst door vertegenwoordigers van de lidlanden geëvalueerd. Verder wordt ook de toekomst van het Cotonou akkoord, dat in 2020 vervalt, besproken.

De nieuwe onderhandelingen vangen al in maart 2018 aan. Het lid Misiekaba verwacht spannende onderhandelingen om te komen tot een nieuw verdrag. De Europese Unie wil het namelijk aansturen op een totale vrijhandelszone die ACP landen verder van huis zal brengen.

Op de bijeenkomst in Namibië is er een agendapunt opgenomen dat handelt over het geweld tegen vrouwen en meisjes, de grote migratiestroom vanuit ACP-landen naar EU-landen. Suriname heeft vanaf december 2014 niet meer op parlementair niveau deelgenomen aan ACP-EU vergaderingen vanwege de verkiezingen van mei 2015 en de ontwikkelingen die daarop volgden.

Het Cotonou akkoord legt de samenwerking tussen de Europese Unie en de ACP-landen vast. Het is het belangrijkste Europese instrument voor ontwikkelingssamenwerking; omvat “hulppakketten” en regelt de handels- en politieke relaties tussen de EU en haar partnerlanden.

 

 

<< Terug naar berichten