Voorbereiding ACP-EU Parliamentary Meeting loopt goed

Voorbereiding ACP-EU Parliamentary Meeting loopt goed

De leden van de Commissie monitoring ACP- EU Joint Parliamentary vergadering in Suriname, zullen op vrijdag 31 augustus 2012 wederom bijeenkomen voor een bespreking in De Nationale Assemblée (DNA).

De betrokkenheid van externe actoren bij de The 30th Session of the ACP Parliamentary Assembly and the 24th Session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in november 2012, zal als agenda punt  behandeld worden.

Deze bespreking zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van:

  • Bureau Nationale Veiligheid bij het Kabinet van de President
  • Korps Politie Suriname
  • Korps Brandweer Suriname
  • Districtscommissariaten van Paramaribo, Wanica en Para
  • Psychiatrisch Centrum Suriname
  • Bureau Dak- en Thuislozen
  • Wegenautoriteit
  • Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
  • Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo
  • Stichting Toerisme Suriname

Relevante directoraten van het Ministerie van Openbare Werken zullen ook vertegenwoordigd zijn.

De commissie wordt voorgezeten door DNA lid R. Parmessar (VZ) en de overige leden zijn A. Gajadien, R.Tamsiran, P. Kensenhuis, M.Djojoseparto, C. Breeveld, O. Wangsabesari, H. Ramnandanlal, R. Asabina. En de het lid R. Tarnadi zal aanzitten als toehoorder tijdens deze bespreking.

<< Terug naar berichten