DNA – voorzitter ontvangt nabestaanden en collega’s slachtoffers Rosebel

DNA – voorzitter ontvangt nabestaanden en collega’s slachtoffers Rosebel

Een groep bewoners uit Nieuw Koffiekamp heeft op donderdag 30 juli 2019 een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblée (DNA) waar zij hun misnoegen hebben geuit over de ernstige situatie die zich recent in het gebied heeft voorgedaan. Op zondag 28 juli 2019 is één persoon dodelijk geraakt en zijn ook gewonden gevallen in de Royal Hill pit te Brokopondo. Van de regering wil de groep weten wat er zal worden gedaan om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. DNA-voorzitter Jennifer Simons heeft aangegeven, de situatie te betreuren en de aanwezigen en Suriname gecondoleerd met het heengaan van een familielid, vriend, collega en landgenoot.

Om zulke gevallen in de toekomst te voorkomen heeft het parlement in 1994 een overeenkomst aangenomen, benadrukt de voorzitter die meent dat er nu wel een oplossing moet komen voor dit vraagstuk. Het parlement zal zich buigen over deze situatie, zodat er geen escalatie meer plaatsvindt.

Voorzitter Simons heeft de groep aangegeven, dat er een wet is aangenomen waarbij de regering geen concessies mag uitgeven in gebieden rondom de dorpen voordat de bewoners in kennis zijn gesteld. Het gaat om de wet houdende nadere wijziging van het Decreet Beginselen Grondbeleid (SB 1982 no. 10) zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2003 no.8 (Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden). Deze wet is op 22 december 2017 met algemene 37 stemmen goedgekeurd. De wet moet nog worden afgekondigd door de president. “Als dit is gebeurd ontstaat er een andere situatie, waarbij niet zomaar concessies worden uitgegeven. Met de afkondiging van de wet wordt een deel van het probleem opgelost”, stelt de DNA-voorzitter. 

Het parlement heeft op dinsdag 30 juli 2019 vóór de behandeling van de Comptabiliteitswet 2017, aandacht besteed aan deze kwestie. De fractieleiders hebben allen vragen gesteld aan de regering. Voor de DNA is onder andere belangrijk wat er precies is gebeurd op zondag 28 juli te Royal Hill.

<< Terug naar berichten