DNA-voorzitter ontvangt delegatie Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens

DNA-voorzitter ontvangt delegatie Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens

Een delegatie van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens heeft op maandag 17 augustus 2015 een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw Jennifer Geerlings-Simons.

De delegatie, onder leiding van de hofpresident Humberto Antonio Sierra Porto, is in Suriname in verband met de zaak ‘Kaliña and Lokono Peoples vs Suriname’. Deze grondenrechten case is door een inheemse groep uit Marowijne ingediend bij het Hof.

Van de DNA-voorzitter wilde de hofpresident weten hoe het gesteld is met wetgeving over het grondenrechtenvraagstuk van inheemsen en marrons. Mevrouw Simons heeft onder meer aangegeven dat er steeds wordt gewerkt aan verbetering van de wetgeving op het gebied van grondenrechten en dat de afgelopen zittingsperiode bij het goedkeuren van wetsontwerpen ook in het parlement steeds rekening is gehouden met deze materie. Momenteel ligt er zelf een concept initiatiefvoorstel welke moet regelen dat alle rechten uitgegeven binnen de leefgebieden van de in stamverband levende gemeenschappen nietig zijn. Aangezien marrons en inheemsen vrijwel altijd vertegenwoordigt zijn in het hoogste orgaan van staat wordt er ook goed samengewerkt ter verbetering van de situatie van deze gemeenschappen.

Naast de DNA-voorzitter waren de parlementariërs Diana Pokie, Aida Nading, Jennifer Vreedzaam, Erwin Lienga en Grace Watamaleo aanwezig tijdens het gesprek met de Hofpresident.

<< Terug naar berichten