Jongeren brengen bezoek aan DNA vóór vertegenwoordiging aan wereld festival

Jongeren brengen bezoek aan DNA vóór vertegenwoordiging aan wereld festival

Moreno Jackson en Priscilla Abhilakh Missier, twee jongeren die Suriname zullen vertegenwoordigen op het World Festival of Youth and students hebben een kennismakingsbezoek gebracht aan de waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), de heer Melvin Bouva MPA LLB. Het evenement wordt georganiseerd van 15 tot 22 oktober 2017 in Rusland en heeft als doel jonge leiders uit verschillende delen van de wereld bij elkaar te brengen en te discussiëren over problemen waarmee jongeren kampen. Jackson is local president van JCI Nilom en Abhilakh Missier professional development director van Rotaract Club of Paramaribo. De twee hebben op eigen initiatief zich opgegeven voor het festival en hebben de selectie doorstaan.

De waarnemend voorzitter heeft het duo achtergrond informatie verschaft, gezien hij twaalf jaar geleden ook heeft deelgenomen aan het festival in de hoedanigheid van voorzitter van het Nationaal Jeugd Parlement toen. De heer Bouva zegt dat de twee jongeren persoonlijk kennis en ervaring zullen opdoen. Onthouden moet worden dat ze niet voor zichzelf daar zijn, maar Suriname zullen vertegenwoordigen. De waarnemend voorzitter adviseerde de jongeren om bij terug komst concrete activiteiten te organiseren over de uitkomst het festival, maar daarnaast is het ook belangrijk om de informatie te delen met de DNA.

De kosten voor deelname aan het festival worden volledig bekostigd door Rusland.

<< Terug naar berichten