Studenten ADEK stellen parlementariërs kritische vragen

Studenten ADEK stellen parlementariërs kritische vragen

Een groep van ruim 50 studenten van de studierichtingen Rechten en Public Administration van de Anton de Kom Universiteit Suriname (ADEK) hebben op donderdag 11 december 2014 een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblée (DNA). De bedoeling van deze ontmoeting was om de studenten op een praktische wijze bekend te maken met de nationale en politieke instituten van ons land. Tijdens dit bezoek hebben de studenten kritische vragen gesteld en gediscussieerd met parlementariërs van de vaste commissies Onderwijs en Volksontwikkeling en Justitie en Politie.  Voor aanvang van de discussie die geleid werd door de voorzitter van DNA, mevr. drs. Jennifer Geerlings-Simons, heeft de voorzitter de studenten toegesproken. Simons adviseerde de studenten om kritisch te blijven kijken naar de politiek en zoveel als mogelijk vragen te stellen.  Dit ook met name in het kader van de bevordering van politieke participatie en de beleving van democratie in Suriname.

Enkele aandachtspunten waren:

  • De rol die De Nationale Assemblée vervult (nog kan vervullen) bij groepen in de samenleving wanneer deze het oneens is met de gang van zaken binnen de Regering
  • Het belastingssysteem in Suriname
  • Mogelijke sancties bij het niet verlenen van quorum.
  • De status van de Ontwerpwet Anticorruptie en haar werking
  • De werking van de drie sociale wetten
  • De kwestie dubbele nationaliteit voor sporters
  • De werking van de Trias Politicas theorie (scheiding der machten in Suriname)
  • De rol die de media heeft bij de opvoeding van de jeugd
  • Werkgelegenheid voor pas afgestudeerden van de Universiteit

Voorzitter Simons is evenals de parlementariërs breedvoerig ingegaan op de door de studenten gestelde vragen. Naast de voorzitter waren aanwezig de assembleeleden Melvin Bouva, Ronny Brunswijk, Hugo Jabini, Diana Pokie en Lesley Artist.

<< Terug naar berichten