DNA neemt deel aan 127ste IPU Conferentie

DNA neemt deel aan 127ste IPU Conferentie

Een delegatie van De Nationale Assemblée, onder leiding van Ricardo Panka, heeft van  21 tot en met 26 oktober 2012 de 127ste IPU conferentie in Quebec, Canada bijgewoond.  De delegatie bestond verder uit de leden Asiskumar Gajadien en Marinus Bee.

De onderwerpen die hoog op de agenda stonden waren o.a. de speciale debatten rondom;

  • Burgerschap, identiteit en talen, culturele diversiteit in een globaliserende wereld
  • Genderpartnerschappen (Gender in Parlementen). Dit onderwerp is een zeer belangrijk debat geworden tijdens deze conferentie.
  • De economische, politieke, sociale en culturele uitdagingen vanwege de globaliserende wereld
  • Het gebruik van media, inclusief sociale media ter bevordering en stimulering van democratie
  • Handel en innovatieve financieringsmodellen voor duurzame ontwikkeling.

Brandende vraagstukken die ook aan de orde zijn gekomen:

  • De humanitaire - en oorlogscrisis in Syrië
  • Iran en de situatie in Mali

Deze drie onderwerpen zijn door enkele landen opgebracht als ernstige issues voor speciale aandacht.

Suriname is gekozen in de functie van Vice- President, in de persoon van dhr. Ricardo Panka, om leiding te geven aan de debatten, die zijn gehouden op 25 oktober. Ook heeft dhr. Panka de vergadering toegesproken.

De 2 jaarlijkse IPU conferentie wordt bijgewoond door meer dan 158 lidlanden van de hele wereld, en wordt gezien als het grootste democratisch instituut om de democratie verder gestalte te helpen geven en om haar stem te laten horen als het gaat om vraagstukken in de lidlanden, en het aandragen van oplossingsmodellen.

De leden werden tijdens deze conferentie bijgestaan door medewerkers van de Juridische Afdeling van DNA, die ook de conferentie van Griffiers hebben bijgewoond. De delegatie is teruggekeerd op 28 oktober 2012.

<< Terug naar berichten