• Home
  • Nieuws
  • Archief
  • IPU
  • 138ste IPU vergadering: “Debat over transformatie naar duurzame en flexibele samenleving”

138ste IPU vergadering: “Debat over transformatie naar duurzame en flexibele samenleving”

Een parlementaire delegatie zal van zaterdag 24 maart tot en met woensdag 28 maart 2018 de 138ste Assembly of the Inter- Parliamentary Union (IPU), in Genève Zwitserland, bijwonen. Het thema van deze vergadering is: “Transformatie naar een duurzame en flexibele samenleving.” De delegatie bestaat uit vicevoorzitter Melvin Bouva MPA. LLB. (delegatieleider), Diana Pokie en Aida Nading.

Het doel van de organisatie is het bijdragen aan de vrede en veiligheid in de wereld door politiek dialoog en parlementaire diplomatie; het parlement als essentiële instelling voor democratie en goed bestuur te versterken. Naast het feit dat de delegatie namens Suriname een statement zal maken, zal er genetwerkt worden. Voorts is de doelstelling van deelname het uitwisselen van informatie en het vergroten van kennis met betrekking tot cultureel pluralisme en vrede.

Het belang

Het belang van participatie voor De Nationale Assemblée (DNA), is het versterken van de relatie en samenwerking met de IPU - landen. De assembleeleden moeten de opgedane kennis en informatie bespreekbaar maken in het parlement. Voor Suriname is het belangrijk dat opgedane kennis en informatie wordt gedeeld met andere ministeries, actoren, stakeholders, organisatie en stichtingen, die het belang van culturele pluralisme en vrede nastreven. Dit is nodig om de belangen van de Surinaamse samenleving met betrekking tot dit vraagstuk maximaal kunnen worden behartigd.

<< Terug naar berichten