Bouva tijdens IPU-vergadering: “Meer jongeren nodig aan besluitvormingstafel”

Bouva tijdens IPU-vergadering:  “Meer jongeren nodig aan besluitvormingstafel”

In een veranderende wereld moet de democratie zich ontwikkelen. Een cruciale manier om de instituten toegankelijk te maken voor jongeren, is door parlementen en parlementariërs sterker te maken en te betrekken. Dit zegt vicevoorzitter Melvin Bouva MPA LLB, tijdens het Forum of Young Parliamentarians op 16 oktober 2019. De heer Bouva (delegatieleider) is samen met de leden Na-omi Samidin en Marinus Bee LL.B afgereisd naar Belgrado, Servië, voor de bijeenkomst die van 13 tot 17 oktober duurt.

In zijn toespraak geeft de delegatieleider aan, dat er niet alleen meer jonge vrouwen en mannen nodig zijn aan de besluitvormingstafel in onze parlementen en regeringen, maar ook bij vredesinspanningen, in de media en bij openbare debatten.

“Vanuit de IPU hebben we een aantal belangrijke stappen gezet om het belang van jongeren te promoten. Toch hebben we nog steeds een lange weg te gaan om het benodigde niveau te bereiken.  Als voorzitter, bestuur en leden van het jeugdforum committeren we ons om samen te werken in het bereiken van deze doelen. Als parlementsleden hebben wij ook een gedeelde verantwoordelijkheid om vorm te geven aan het internationale recht en hebben we de plicht om het uit te voeren. Daarbij hebben we de plicht om de behoeften en belangen van jongeren, vrouwen, personen met een beperking, migranten, seksuele minderheden en om toekomstige generaties te verdedigen”, is een passage uit de toespraak van de heer Bouva.

In de hoedanigheid als President van het Forum of Young Parliamentarians heeft de heer Bouva ook awards uitgereikt aan parlementariers uit Nepal, Zuid Afrika en de EU commissie in verband met de ‘Best Youth Policy 2019’.

Verder wordt er een algemeen debat gehouden over het thema: “Versterking van het internationaal recht: Parlementaire rollen, mechanismen en de bijdrage van regionale samenwerking.” De rol van parlementen bij het waarborgen van het recht op gezondheid voor eenieder richting 2030, is ook op de agenda opgenomen van de 141ste IPU- vergadering. Verslagen van permanente comités voor vrede en internationale veiligheid; duurzame ontwikkeling, financiën, handel en relevante zaken met betrekking tot de Verenigde Naties worden ook besproken. De goedkeuring van het onderwerp voor het Permanent Comité voor democratie en mensenrechten tijdens de 143ste IPU-vergadering, benoeming van de rapporteurs en wijzigingen van de IPU-statuten en regels zijn de laatste agendapunten.

<< Terug naar berichten