DNA delegatie naar IPU – meeting in New York

DNA delegatie naar IPU – meeting in New York

Een parlementaire delegatie zal van woensdag 13 tot en met 14 maart 2019 een vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) over de status van vrouwen, in New York, de Verenigde Staten van Amerika bijwonen. Het thema van deze vergadering is: “Investing in Gender Equality; Parliaments Ensuring Social Protection, Public Services and Infrastructure Deliver for Women and Girls.”  De delegatie bestaat uit de leden Jennifer Vreedzaam (delegatieleider), Jitendra Kalloe en Yvonne Maabo.

Achtergrond

De IPU organiseert deze eendaagse ontmoeting met de United Nations (UN) Women om een forum te bieden voor debat tussen parlementariërs uit de hele wereld. Op deze manier kan een bijdrage worden geleverd aan de beraadslagingen van de 63ste zitting van de “Commission on the Status of Women (CSW). Tijdens de vergadering zal de focus gelegd worden op de essentiële rol van de parlementen bij de toewijzing van voldoende middelen en van het aangenomen beleid met het oog op gendergelijkheid op het gebied van sociale beschermingsstelsels, openbare diensten en infrastructuur. Participanten zullen oplossingen en mechanismen bespreken om te verzekeren dat alle vrouwen worden opgenomen in sociale beschermingsregelingen en dat zij effectieve toegang hebben tot openbare diensten en infrastructuur.

Verder zal ook worden nagegaan hoe het geld, dat is toegewezen aan sociale bescherming, openbare diensten en infrastructuur kan worden verzekerd. De sessies worden afgesloten met slotopmerkingen.

<< Terug naar berichten