DNA-delegatie naar World e-Parliament conferentie in Genève

DNA-delegatie naar World e-Parliament conferentie in Genève

Een assembleedelegatie onder leiding van mevrouw Joan Wielzen neemt deel aan de achtste World e-Parliament Conference met als thema “Parlementen, technologie en innovatie.” De conferentie, georganiseerd door de Inter Parlementaire Unie (IPU) duurt van 3-5 december 2018. Assembleelid Djoties Jagernath maakt ook deel uit van de delegatie. Met de delegatie zijn meegereisd de subsituut-griffier van de DNA mr. Agatha Ramdass en het hoofd van de afdeling ICT mevrouw Cheryl Pinas.

Om het thema te versterken zijn er enkele vragen die invulling moeten geven aan deze conferentie. Vragen over hoe technologie innovatie ondersteunt bij de transformatie van parlementaire processen, hoe het kan werken als katalysator voor modernisering, cultuurverandering en voor het vergroten van de transparantie en het versterken van de representatie.

“Innovatie” is daarom het thema van deze conferentie. Tijdens deze conferentie onderzoekt het beleidstraject de impact van nieuwe instrumenten op de taak van een parlementariër en op de instelling van het parlement. Ook zal het technische traject ingaan op de details van de innovatieve benadering die parlementen ontwikkelen om parlementariërs te ondersteunen om zo de visies van de instelling uit te voeren. Er zal ook speciale aandacht worden geschonken aan de manier waarop innovatie plaatsvindt in verschillende contexten in het bijzonder kleine parlementen, parlementen met beperkte ICT-infrastructuur en nieuwe parlementen.

Tijdens de conferentie zullen de volgende punten worden besproken:

  • Lancering van het “World e-Parliament Report” 2018;
  • Lancering van het “centrum voor innovatie” in het Parlement
  • Innovatie en de betekenis ervan in de parlementaire context;
  • Diepgaande discussie over beleids- en technische kwesties en
  • Sessies waarvan de thema's door conferentiedeelnemers worden gedefinieerd op basis van hun interesses en prioriteiten.

 

<< Terug naar berichten