DNA-lid Ilahibaks spreekt IPU vergadering toe

DNA-lid Ilahibaks spreekt IPU vergadering toe

Assembleelid Ruchsana Ilahibaks heeft de 135ste IPU vergadering in Genève, Zwitsersland op 26 oktober 2016 toegesproken. Het lid is afgereisd met de vicevoorzitter van De Nationale Assemblée, de heer Melvin Bouva en collega William Waidoe. De parlementariër heeft het tijdens haar toespraak gesproken over het uitbannen van mensenrechtenschendingen en meer vrouwelijk leiderschap.

Geen enkel land is immuun voor schendingen van de mensenrechten, die decennialang plaatsvinden. Om dit te verbannen is een uitdaging voor een ieder. “Als wetgever weet ik als geen ander dat voortdurende waakzaamheid nodig is. Om ervoor te zorgen dat mensenrechten niet geschonden worden door nieuwe technologieën. Om deze uitdagingen aan te kunnen worden er in Suriname inspanningen gepleegd voor veranderingen in het beleid en wetgeving”, zegt het DNA-lid.

Evenals andere parlementen is het doel van De Nationale Assemblée om te werken aan de bevordering en bescherming van mensenrechten voor alle burgers. Het beleid in Suriname is gebaseerd op anti-discriminatie en bestrijding van rassendiscriminatie, vreedzame samenleving vergeleken met 300 jaar kolonisatie waarin Suriname ernstige vormen mensenrechtenschendingen heeft doorstaan. Onze grote zorg en uitdaging is de massavernietiging van flora en fauna, het milieu en lucht- en waterverontreiniging tegen te gaan.

Het assembleelid heeft de aanwezigen meegedeeld dat Suriname de deelname van meer vrouwen in de besluitvorming heeft gestimuleerd. Sinds 2015 hebben wij 14 vrouwelijke parlementariërs, wat neerkomt op 27,5 procent van de totale bezetting in het parlement. Naast de toename van vrouwen in DNA, heeft president Desiré Delano Bouterse vier vrouwen in de Raad van Ministers, die uit 17 personen bestaat, benoemd.

Het succes van meer vrouwen in de politiek, is onderdeel van een capaciteitsversterkingsprogramma in samenwerking met de UNDP. De bedoeling is om de bewustwording en gendergelijkheid in de politiek te bevorderen.

DNA ondersteunt de bescherming van mensenrechten en de inzet voor de handhaving van het nationale en internationale verplichtingen inzake de mensenrechten. Het is raadzaam dat alle partijen zorgen voor beleid en wetgeving ter bescherming van mensenrechten.

<< Terug naar berichten