DNA participeert in 128ste IPU Parlementaire vergadering

DNA participeert in 128ste IPU Parlementaire vergadering

Ongeveer 120 Parlementaire delegaties met in totaal ongeveer 1200 afgevaardigden waaronder 630 parlementsleden, kwamen van 22 to 27 maart in Quito, Ecuador in vergadering bijeen. Op deze 128-ste vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU), is het thema: “From unrelenting growth to purposeful development ‘Buen Vivir’: new approaches, New solutions". De deelnemers bespraken dus de verandering van het ontwikkelingsmodel van intense, niet aflatende economische groei, naar een model van doelgerichte ontwikkeling en goed leven voor alle mensen op de wereld, waarbij groei van het BNP niet meer het enige doel is van de ontwikkelingsinspanningen van landen.
Naast dit centrale thema werden ook workshops en vergaderingen gehouden over diverse onderwerpen zoals de vertegenwoordiging van vrouwen in parlementen, geweld tegen vrouwen, de rol van Democratisch bestuur bij een nieuwe visie voor duurzame ontwikkeling. Er was aangegeven dat het niet betrekken van de parlementen bij het formuleren van de MDG's een van de oorzaken is van het niet halen van de verschillende gestelde doelen.

Er is dus gepleit voor het direct betrekken van de parlementen bij het vaststellen van de nieuwe mondiale ontwikkelingsagenda voor na 2015, wanneer de Millennium Development Goals (MDG's) vervallen.

Er zijn nog meer agenda punten voorgesteld door parlementen maar niet al deze zaken konden op de zeer volle agenda worden opgebracht.

Er is wel gediscussieerd over de rechten van kinderen met een beperking, het vinden van nieuwe vormen van financiering voor duurzame ontwikkeling, hoe sociale media gebruikt kunnen worden om de betrokkenheid van burgers bij het democratisch proces te versterken.

De Surinaamse delegatie staat onder leiding van Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings- Simons. Zij heeft in haar bijdrage aan de discussie aangegeven heel blij te zijn dat dit onderwerp eindelijk op de agenda van zo een belangrijke vergadering staat. Ze gaf verder aan dat de weg niet gemakkelijk zal zijn en heeft het voorstel aan de IPU gedaan om als start van het proces van verandering, ondersteuning te geven aan de ontwikkeling van nieuwe manieren om de ontwikkeling van landen te meten. Zij noemde daarbij het voorbeeld van de Genuine Progress Indicator.

Tijdens de vergadering van de vrouwelijke parlementariërs, waar mannen en vrouwen aanwezig waren, vroeg de Voorzitter aandacht voor de problematiek van Suriname op het gebied van vertegenwoordiging van vrouwen in DNA. Suriname is een van de weinige landen in de wereld die in dit opzicht achteruit is gegaan. Ze riep de IPU en de parlementen van de regio op om Suriname te ondersteunen in het keren van deze terugval.

De 128-ste IPU meeting werd geopend door president Rafael Correa van Ecuador, die enkele weken geleden met grote meerderheid opnieuw tot president gekozen werd. Na deze laatste verkiezingen is het percentage vrouwen in het parlement van Ecuador verder gestegen naar 38%.

<< Terug naar berichten