DNA participeert in Grulac meeting

DNA participeert in Grulac meeting

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en lid van De Nationale Assemblée (DNA) André Misiekaba hebben op 8 en 9 januari 2013 deelgenomen aan een werkbespreking van Grulac in Chili. Grulac de regionale groep van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied binnen de Interparlementaire Unie (IPU) en is een geopolitieke organisatie die een belangrijke rol vervult in het functioneren van de IPU. Omdat Suriname lid van de IPU is, is ons land ook deel van de Grulac. Tijdens deze meeting zijn de statuten van de Grulac besproken. In een eerdere vergadering was besloten dat de statuten moesten worden gewijzigd. Het betrof enerzijds technische wijzigingen en anderzijds fundamentele aanpassingen. Technisch ging het onder andere om betere aanpassingen aan de regels van de Interparlementaire Unie (IPU) en het verwijderen van herhalingen. De fundamentele aanpassingen hadden onder andere te maken met de wijze waarop besluiten moeten worden genomen. Enkele wijzigingen zijn goedgekeurd en over een aantal zal in maart verder vergaderd worden. Over die punten zullen de landen via e-mail hun visie geven, zodat het besluit in maart gemakkelijker genomen kan worden.

De Surinaamse delegatie heeft actief geparticipeerd en heeft voorstellen gedaan, waarvan enkele zijn overgenomen. De taal was Spaans, maar het Parlement van Chili had voor de Surinaamse delegatie een tolk ter beschikking gesteld. Ook de statuten zullen worden vertaald, zodat ons parlement vóór maart aanstaande een bijdrage kan leveren aan de voorbereiding.

Tijdens de bijeenkomst hebben de afgevaardigden van DNA ook afspraken kunnen maken met de afvaardiging van het parlement van Chili over wetgeving betreffende gelijke betaling van mannen en vrouwen voor gelijke arbeid. In Chili is door het Parlement op dit vlak een project uitgevoerd en het land is bereid Suriname met deskundigheid te ondersteunen. Dit zal verder worden uitgewerkt, waarna hopelijk een eerste pilot van bilaterale samenwerking tussen de twee parlementen kan worden uitgevoerd.

Suriname is lid van de IPU. De Grulac is de regionale groep van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied binnen de IPU; vandaar dat Suriname deel is van de Grulac.

 

<< Terug naar berichten