Parlementaire delegatie naar 135ste IPU vergadering in Zwitserland

Parlementaire delegatie naar 135ste IPU vergadering in Zwitserland

Een delegatie van De Nationale Assemblée onder leiding van de vicevoorzitter de heer Melvin Bouva woont van 23 tot en met 27 oktober 2016 de 135ste vergadering van de Inter-Parlementaire Unie (IPU), in Genève, Zwitserland bij. De delegatie bestaat verder uit de parlementariërs William Waidoe en Ruchsana Ilahibaks.

Het belang van deelname aan de bijeenkomst van deze oudste internationale samenwerkingsorganisatie van parlementen is dat er informatie en kennis zal worden uitgewisseld voor het versterken van de relatie en samenwerking met de IPU-landen. Daarnaast zal het accent worden gelegd op het versterken van de verschillende parlementen ten behoeve van hun verantwoordelijkheid naar hun respectieve landen toe.

Suriname zal ook participeren als lid van het bestuur van de ‘Standing Committee on Democracy and Human Rights’, waarbij over verschillende onderwerpen zal worden gediscussieerd. Verder zal er een resolutie worden aangenomen over de volledige vrijheid van vrouwen om veilig deel te nemen in politieke processen, zonder enige tegenwerking, en het opbouwen van partnerschappen tussen mannen en vrouwen.

Op agenda staan ook algemene debatten over schendingen van de mensenrechten als voorlopers van de besluiten die zullen worden genomen ter bevordering van de participatie van jonge parlementariërs.

Verder zullen er verslagen worden gepresenteerd over vrede, internationale veiligheid, duurzame ontwikkeling, financiën en handel en zaken van de Verenigde Naties. Elk land wordt in de gelegenheid gesteld om een onderwerp met betrekking tot een noodsituatie aan te kaarten en indien de vergadering daartoe besluit, wordt deze kwestie in de vergadering besproken.

<< Terug naar berichten