Parlementaire delegatie naar IPU meeting

Parlementaire delegatie naar IPU meeting

Een parlementaire delegatie onder leiding van de vicevoorzitter van De Nationale Assemblée, de heer Melvin Bouva, heeft van 17 tot en met 21 oktober 2015 deelgenomen aan het debat over en aanneming van een resolutie over Democratie in het digitale tijdperk en de bedreiging van de privacy en individuele vrijheden, in Genève, Zwitserland. Op deze vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU) heeft de heer Bouva de aanwezigen toegesproken.

U kunt hieronder een verslag van Suriname ’s bijdrage, gepresenteerd door de vicevoorzitter lezen.

Suriname boekt langzaam maar zeker vooruitgang in deze digitale eeuw. Wij zijn ons volledig ervan bewust dat we nog een lange weg te gaan hebben. Daarom verwelkomen wij alle vormen van samenwerking om een succesvol digitaliseringproces zeker te stellen en in het verlengde hiervan, zouden we ook best practices willen delen met de IPU en de lidstaten.

Onze democratieën bevinden zich in een digitaal tijdperk waarin gevergd wordt dat onze uitvoerende, wetgevende en rechterlijke machten steeds meer digitaliseren. Aan de andere kant van deze zelfde digitalisering is dat het de Staat, haar instituten en privépersonen blootstelt aan nieuwe veiligheidsrisico’s. Een omstandigheid die vraagt om regulerende (juridische en beleids-) maatregelen van de Staat. Ondanks de verschillende uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd in het proces van digitalisering met als doel het bewerkstelligen van een effectief, efficiënt, participatief, inclusief en transparant bestuur, maar waarmee ook wordt beoogd onze financiële-, onderwijs- en rechterlijke sector te versterken, is Suriname vastberaden en toegewijd aan het realiseren van deze digitaliseringdoelstellingen.

Bereikte doelen

Op deze bijeenkomst heeft de heer Bouva de bereikte ICT doelen voor het parlement met de aanwezigen gedeeld. De vicevoorzitter heeft aangegeven, dat DNA in een vergevorderde overgangsfase is door de implementatie van een Strategisch ICT Plan, dat in 2011 is goedgekeurd. De website – www.dna.sr- die voldoet aan de IPU richtlijnen voor parlementaire websites is opnieuw gelanceerd. De digitalisering maakt de producten van ons parlement niet alleen toegankelijker, maar processen ook transparanter door live streaming van publieke parlementaire debatten. Verder biedt de website een kindvriendelijk portaal terwijl via IBM de interne communicatie en de processen met betrekking tot het delen van informatie worden verbeterd.

Naast het ICT Plan voor het Parlement, worden verschillende succesvolle ICT-projecten uitgevoerd in andere sectoren, zoals de onderwijs-, justitiële -, financiële -, uitvoerende-, zakelijke- en de sociale sector.

Er is geen ontwikkeling zonder uitdagingen. De belangrijkste uitdaging met de meeste impact heeft betrekking op de kosten om op grondige en uitvoerige wijze te digitaliseren, wat betekent dat snel en effectief gereageerd kan worden op storingen en misbruik van ICT. Door digitalisering is Suriname geconfronteerd met alle vormen van cyber criminaliteit zoals identiteitsfraude, skimming (belastingfraude), online pesten en chantage. Verder geeft de heer Bouva aan dat wij ook geconfronteerd zijn met subtiele vormen van activiteiten gericht op het destabiliseren van de overheid en of de samenleving door middel van manipulatie of regelmatige online publicaties van overheidsinformatie zoals economische data.

Al dit verkeerd gebruik van gedigitaliseerde data vraagt om effectieve reacties waarmee geen inbreuk wordt gepleegd op mensenrechten en individuele vrijheden van onze burgers, vandaar de noodzaak voor het moderniseren van onze wettelijke en beleidskaders. Tevens wordt in het huidig Nationaal Ontwikkelingsplan 2012-2016 de behoefte erkend aan het creëren van publiek bewustzijn over het juist gebruik van ICT en wordt gevraagd om publiek-private partnerschappen op het gebied van ICT gebruik voor ontwikkeling.

Er wordt sterk geloof gehecht aan de Resolutie die ter tafel is gebracht om te worden aangenomen welke een belangrijke bijdrage zal leveren als richtlijn in het proces om te komen tot een eerlijke balans tussen de democratische en wettelijke plichten van de Staat, onze parlementen en instituten en de rechten en vrijheden van onze privé individuen in deze digitale eeuw.

De delegatie bestond verder uit de assembleeleden: André Misiekaba, Silvana Afonsoewa, Marinus Bee en Mahinder Jogi. Substituut-griffier mevrouw Agatha Ramdass heeft in dezelfde periode de bijeenkomst voor griffiers bijgewoond.

<< Terug naar berichten