Parlementaire delegatie naar reguliere vergadering IPU/VN

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée Melvin Bouva (delegatieleider) en assembleelid Marinus Bee vertoeven van 13-14 februari 2017 in New York, de Verenigde Staten van Amerika, ter bijwoning van de reguliere vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU) en de Verenigde Naties (VN).

De participatie van ons parlement is van belang om gedachten-, kennis- en ervaring uit te wisselen over de voordelen van de oceaan.

De bijeenkomst heeft als thema: “A world of blue: preserving the oceans, safeguarding the planet, ensuring human well-being in the context of the 2030 agenda.” Beleidsmakers zullen aanbevelingen doen met betrekking tot een goede en gezonde oceaan.

Blue World heeft te maken met het behoud van de oceanen, de bescherming van de planeet, zodat het menselijk welzijn in het kader van de 2030 agenda behouden wordt.

Thema en onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • De status van oceanen: uitdagingen en kansen.
  • Het economische voordeel van de oceanen: balance in het gebruik van de oceaan met behoud van milieu.
  • De bescherming en behoud van het marine leven: verwoestende effecten van vervuiling en mogelijkheden voor verandering.
  • Klimaatverandering verbinding: stijging van de zeespiegel en andere veranderingen in het ecosysteem.
  • Oceaan bestuur: versterking van de vrede, de maritieme veiligheid, de samenwerking en de vriendschappelijke betrekkingen tussen alle naties.

De parlementaire hoorzitting is bedoeld om een belangrijke input te leveren voor een conferentie die later dit jaar wordt gehouden. De oceaan is van essentiële waarde voor het ecosysteem, voor duurzaamheid van de mensheid. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van de oceaan voor hun levensonderhoud en voeding.

<< Terug naar berichten