Parlementaire delegatie participeert in 140ste IPU – vergadering in Qatar

Parlementaire delegatie participeert in 140ste IPU – vergadering in Qatar

Een delegatie van De Nationale Assemblée (DNA), onder leiding van vicevoorzitter Melvin Bouva MPA LLB, vertegenwoordigt Suriname van 6 tot en met 10 april 2019 op de 140th Assembly of the Inter Parliamentary Union and Related Meetings in Doha, Qatar. Met de vicevoorzitter, tevens vaste vertegenwoordiger van Suriname bij de IPU, reizen mee Diana Pokie, Roché Hopkinson en mr. Agatha Ramdass (substituut-griffier). Mevrouw Ramdass zal in Qatar de bijeenkomst van de vereniging van griffiers (ASGP) bijwonen.

Tijdens de IPU – vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Verkiezing van de president en vicepresidenten van de 140ste vergadering
  • Parlementen als platform ter verbetering van onderwijs voor vrede, veiligheid en rechtstaat
  • Het verbieden van het gebruik van huursoldaten als middel om vrede te ondermijnen en mensenrechten te schenden
  • De rol van eerlijke en vrije handel en investeringen in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), met betrekking tot economische gelijkheid, duurzame infrastructuur, industrialisatie en innovatie.

Doel van de organisatie van de activiteit 

Voor de internationale gemeenschap zijn vrede, veiligheid en de rechtstaat belangrijke doelstellingen die moeten blijven voortbestaan. Ondanks alle inspanningen blijken deze doelen onbereikbaar. Volgens de Global Peace Index van 2018 vertonen de cijfers juist een negatieve situatie voor de rechtstaat. Om deze reden komen de parlementen bijeen voor een discussie.

Onderwijs is een mensenrecht dat verankerd is in internationale conventies. Staten hebben de verantwoordelijkheid om toegankelijk en hoogwaardig onderwijs aan al haar burgers te bieden. Het onderwijs is een publiek goed dat staatsbelangen dient, waarbij investeren in onderwijs een sterk rendement oplevert voor een meer vreedzame, gelukkiger en welvarende samenleving. Vandaar dat IPU en haar organisaties deze meeting organiseert.

De delegatie neemt deel aan deze vergadering voor het vergaren van informatie en vergroten van kennis op het gebied van wetgeving, beleid en begroting.  

 

 

<< Terug naar berichten