Statement Parlement bij de 134ste vergadering Interparlementaire Unie

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) het lid Melvin Bouva heeft op maandag 21 maart 2016 de vergadering van de Interparlementaire Unie in Lusaka, Zambia toegesproken.

Als leider van de delegatie, die Suriname op deze bijeenkomst heeft vertegenwoordigd, heeft de vicevoorzitter eerst zijn oprechte medeleven getoond met collega's en inwoners van België in verband met de aanslagen in Brussel. 

Daarna vervolgde de vicevoorzitter zijn toespraak door een overzicht te geven van enkele inspanningen die zijn gepleegd, de visie in het proces van verjonging van de democratie en meer inspraak voor de jeugd. De overheid erkent de enorme potentie van de jeugd.

Jongerenparticipatie in Suriname wordt gestimuleerd doordat de doelgroep samenwerkt om problemen te identificeren. Het Nationaal Jeugdparlement, de MDG Jeugdambassadeurs en de Caricom Jeugdambassadeurs zijn al jaren bezig om de problemen waarmee jongeren kampen te identificeren en kenbaar te maken bij de overheid. De vicevoorzitter heeft benadrukt dat eenieder van ons zich ervan bewust moet zijn dat de jeugd, wereldwijd, een cruciale rol vervult in de ontwikkeling van onze naties. De jeugd staat voor grote uitdagingen en moet niet alleen sociaal maar ook professioneel gevormd worden, stelt de heer Bouva. Het is heel belangrijk dat regeringsleiders speciale aandacht geven aan het beschermen van deze doelgroep. De jeugd moet volgens de vicevoorzitter van DNA de kans krijgen om deel te nemen aan goed bestuur, wat resulteert in onafhankelijke burgers die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een land.

Er zijn vele uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd en waaraan er moet worden gewerkt. De heer Bouva heeft enkele punten opgesomd:

  • Beperkte toegang tot onderwijs
  • Werkloosheid en gebrek aan werkgelegenheid
  • Het onderwijs is in de meeste gevallen niet afgestemd op de maatschappelijke behoeften
  • Verhoging jeugdcriminaliteit, drugs- en alcoholgebruik
  • De kans op seksueel overdraagbare ziekten zoals hiv/ aidsvirus is ook groot

Landen moeten speciale aandacht geven aan de jeugd:

- Om de actieve deelname van de gemeenschappen in de omgeving aan te moedigen

- Versterken van de omgeving en jeugdorganisaties

- Het versterken van kwetsbare jongeren

- Naschoolse vorming van de doelgroep

Op de wereldleiders die in sterke posities staan heeft de vicevoorziter een beroep gedaan om zinvolle jongerenparticipatie te promoten en de jeugd een kans te geven. Jonge potentiële leiders moeten niet aan de kantlijn blijven staan, maar opkomen voor hun rechten.

 

<< Terug naar berichten