Suriname gekozen in IPU-Grulac bestuur

Suriname gekozen in IPU-Grulac bestuur

Suriname is gekozen tot lid van het dagelijks bestuur van de Latijns Amerikaanse en Caribische Groep (Grulac) van de Inter Parlementaire Unie (IPU). Hiermee heeft ons land als actief participerend Caribisch land een belangrijke stap voorwaarts gezet binnen deze organisatie en is met deze stap ook de dominantie doorbroken van de voornamelijk Spaansprekende geo-politieke groep. Tijdens de verkiezing is door de Surinaamse delegatie, onder leiding van de vicevoorzitter, de heer Melvin Bouva, hiervoor met succes een stevige lobby en onderhandeling ingezet. Dit is gebeurd tijdens de 135ste vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) van 23 tot en met 27 oktober in Genève, Zwitserland. Het is de eerste keer dat het Caribisch Gebied zitting heeft in het bestuur en het vicepresidentschap invult. De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) tevens ook vaste vertegenwoordiger van DNA bij de IPU, de heer Bouva, heeft namens Suriname zitting in het Grulac-bestuur.

Het vicepresidentschap is met deze stap een gedeelde verantwoordelijkheid tussen Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied. Het bestuur van de Grulac bestaat uit de leden:

-  mevrouw Ivonne Passada (president, Uraguay)

-  de heer Rodolfo Urtubey (1ste vicepresident, Argentinië)

-  mevrouw Augusta Calle (2de vicepresident voor de periode 2016-2017, Ecuador)

-  de heer Melvin Bouva (2de vicepresident voor de periode 2017-2018, Suriname)

De Grulac is het hoogste regionaal politieke orgaan binnen de organisatie voor lidlanden van de Interparlementaire Unie (IPU), de internationale organisatie van nationale parlementen. Volgens de vaste vertegenwoordiger de heer Bouva, moet deze functie de aanloop zijn naar andere verantwoordelijkheden binnen dit orgaan.

DNA heeft zich de afgelopen periode voorgenomen om zich niet alleen nationaal maar ook regioniaal en  internationaal sterk te profileren en haar stem te laten horen. Zo zal Suriname als actief participerend lid binnen deze geopolitieke groep gebruik moeten maken van de mogelijkheden die deze samenwerking biedt en het maximale eruit halen.

Suriname heeft verder ondersteuning gegeven aan de kandidaat van Cuba om zitting te nemen in het dagelijks bestuur van de IPU. Met de ondersteuning aan dit land, heeft het Caribisch Gebied twee cruciale posten weten te bemachtigen binnen de organen van de IPU, wat een behoorlijke aanzet is om internationaal beter te kunnen bewegen. Ook biedt de verkiezing van voornoemde vertegenwoordigers op deze cruciale posten een unieke kans om van invloed te kunnen zijn bij de volgende verkiezing van de president van de IPU die binnenkort zal plaatsvinden.

De vicevoorzitter van DNA rekent op de volle ondersteuning vanuit het parlement en andere relevante actoren tijdens zijn zittingsperiode. “Het gaat niet om functies invullen, maar om het maximale te halen voor eigen land en organisatie. Wij zijn een relatief klein land, maar moeten als waardig worden gezien in deze samenwerking.”

<< Terug naar berichten