Verjonging en vernieuwing democratie centraal bij 134ste IPU vergadering

Een parlementaire delegatie onder leiding van de vicevoorzitter van De Nationale Assemblée Melvin Bouva vertoeft in Lusaka, Zambia, voor deelname aan de 134ste Algemene Vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU), die van 19 tot en met 23 maart wordt gehouden. Voorafgaand aan deze vergadering wordt van 16-17 maart 2016 de IPU Global Conference of Young Parliamentarians gehouden. Deze bijeenkomst heeft als thema: “Agenda 2030: Youth leading the way, leaving no one behind.” De delegatie neemt op 18 en 19 maart deel aan de vergadering van de Geopolitieke groep van Latijns-Amerika en Caraibisch gebied (Grulac). Ook vindt simultaan de meeting van de Assocation Secretaries Generals of Parliaments (ASGP) plaats.

Nadat De Nationale Assemblée (DNA) van de IPU de uitnodiging voor de 134th Assembly of the IPU  heeft ontvangen heeft zij in de Huishoudelijke Vergadering van dinsdag 9 februari jl. unaniem het besluit genomen om te participeren in deze belangrijke bijeenkomst van parlementen. Namens het parlement zijn vijf leden te weten de vaste vertegenwoordiger van de IPU, vicevoorzitter Melvin Bouva en de leden Asiskumar Gajadien, Rossellie Cotino, Dinotha Vorswijk en Carl Breeveld afgevaardigd. Daarnaast is ook de substituut-griffier Agatha Ramdass namens de Griffie afgevaardigd voor deelname aan de meeting van de ASGP (Griffiers vergadering). De leden Gajadien en Breeveld, die zich na de IPU Global Conference of Young Parlementarians, zouden aansluiten bij de delegatie, hebben om hun moverende redenen afgezien van verdere deelname aan deze missie.

De vergadering heeft voornamelijk tot doel het vernieuwen, verjongen en versterken van de democratie, het bevorderen van vrede en samenwerking tussen de volksvertegenwoordiging en hun burgers (voornamelijk jongeren). Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het gebruik van internet en social media. Tijdens de algemene vergadering van de IPU zullen ook onderzoeken worden gepresenteerd en besluiten worden genomen over een groot aantal zaken die gerelateerd zijn aan het functioneren en de activiteiten van deze organisatie.

Op de vergadering komen verder aan de orde:

  • De verkiezing van de president en vicepresident van de 134ste vergadering
  • De behandeling van aanvragen voor het opnemen van dringende zaken als agendapunt bij deze vergadering
  • Algemeen debat over verjonging en vernieuwing binnen de democratie;
  • Terrorisme: De noodzaak voor mondiale samenwerking tegen de bedreiging van de democratie en van de individuele rechten
  • Duurzame bescherming tegen de achteruitgang van het materiële en immateriële culturele erfgoed van de mensheid
  • Verslagen van het permanent orgaan voor democratie en mensenrechten, waar Suriname tevens zitting heeft in het bestuur.

Er zullen ook resoluties worden aangenomen over onderwerpen die noodzakelijk zijn voor het Parlement alsook onderwerpen die door de Vaste Commissies voor Democratie en Mensenrechten zijn overwogen. Suriname zal ook een statement maken. Het belang voor deelname van DNA aan de IPU en deze bijeenkomst is het versterken van de relatie en samenwerking met andere parlementen, die lid zijn van de IPU.  De bedoeling is dat de opgedane kennis en ervaring worden gedeeld en dat deze toegepast worden in het functioneren van DNA. Suriname is vanaf 1975 lid van deze Unie en participeert actief in diverse activiteiten en organen van deze organisatie.

 

<< Terug naar berichten