BOG en Unicef overhandigen ‘borstvoeding’ promomateriaal aan DNA

BOG en Unicef overhandigen ‘borstvoeding’ promomateriaal aan DNA

Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) en het United Nations Children’s Fund (Unicef) hebben als onderdeel van het promoten van de borstvoedingsweek een banner en posters overhandigd aan mevrouw Jennifer Geerlings- Simons, voorzitter van De Nationale Assemblée.  De aanbieding van de posters en banners waarop het geven van moedermelk wordt uitgedragen, heeft op dinsdag 2 augustus 2016 plaatsgevonden in het parlementsgebouw.

Het BOG, het Unicef en de DNA- voorzitter zijn het er allemaal over eens, dat er wetgeving nodig is om borstvoeding te bevorderen. Voorzitter Simons heeft de aanwezigen voorgehouden, dat er al een ontwerpwet voorbereid is waarin het ouderschapsverlof en het financieel aspect daarvan is opgenomen. Hoogstwaarschijnlijk wordt er begin volgend jaar een aanvang gemaakt met de behandeling van dit wetsontwerp. Door de crisis is de voorkeur aan andere wetten gegeven. Afgesproken dat er in de suppletoire begroting en de begroting van 2017 aandacht wordt besteed aan de programma’s ter bevordering van de borstvoeding.

De assembleevoorzitter heeft voorgesteld om de Nationale Voorlichtingsdienst te benaderen en via dat kanaal de natuurlijke voeding te promoten.

<< Terug naar berichten