Conceptwet financiële uitkering mensen met beperking overhandigd aan DNA

Conceptwet financiële uitkering mensen met beperking overhandigd aan DNA

De financiële uitkering voor personen met een beperking moet wettelijk geregeld worden. “Elke regering geeft wat die goed vindt en hier moet verandering in komen”, vindt de heer Aniel Koendjbiharie, voorzitter van de stichting Wan Okasi. Op dinsdag 8 augustus 2017 heeft de stichtingsvoorzitter een conceptwet, die de sociale uitkering van deze doelgroep regelt, aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons.

Het conceptwetsproduct is samengesteld door de jurist Robby Neslo, omdat deze doelgroep hem na aan het hart ligt en geen voorspelbaar inkomen heeft. De conceptwet is gebaseerd op solidariteit waarbij alle werkenden bijdragen aan premie, hoe gering ook, en dat de overheid aanvult.

Voorzitter Simons bevestigd dat de sociale ondersteuning niet is vastgelegd en er behoefte is aan een sociale uitkeringswet. Over dit vraagstuk zijn er al diverse gesprekken gevoerd met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Op dit departement wordt gewerkt aan opschoning van het bestand voor personen met een beperking. Gebleken is dat een aantal personen daarin niet thuis horen en er een andere manier van begeleiding voor die doelgroep moet worden bekeken.

Aan de stichting is beloofd dat de wetgevingsjuristen van het parlement zich over het concept zullen buigen. Zodra het concept gereed is voor indiening, zal het parlement zich hierover buigen. De planning is om komend jaar enkele sociale wetten te behandelen.

<< Terug naar berichten