DNA – voorzitter ontvangt afstudeeronderzoek onderhoudsverplichting vaders

DNA – voorzitter ontvangt afstudeeronderzoek onderhoudsverplichting vaders

De onderhoudsverplichting van de vader/ verwekker ten opzichte van zijn kind is de titel van het afstudeeronderzoek van Genejade Lont. Zij heeft op donderdag 9 mei 2019 een exemplaar van haar afstudeerscriptie overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Simons.

Doel

Middels dit onderzoek moet op grond van bestaande bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) het internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind (IVRK) en de juristprudentie nagegaan worden welke juridische mogelijkheden er zijn om vaders te verplichten om hun onderhoudsverplichting na te komen.

Voorzitter Simons heeft aangegeven, dat het voor het parlement belangrijk is om opgestuurde documenten op te slaan. “Op basis van de inhoud van dit onderzoek zal er worden gekeken hoe de titel van deze scriptie strakker te trekken”, zegt Simons. De parlementsvoorzitter is blij met de overhandiging.

<< Terug naar berichten