DNA-voorzitter ontvangt gedenkboek ter herinnering aan de Onafhankelijkheid van 1975

DNA-voorzitter ontvangt gedenkboek ter herinnering aan de Onafhankelijkheid van 1975

De voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw Jennifer Geerlings-Simons heeft op woensdag 6 januari 2016 het ‘Gedenkboek ter herinnering aan de Onafhankelijkheid van Suriname 25 november 1975’ van de schrijver de heer Jan Haakmat in ontvangst genomen. Dit gebeurde in aanwezigheid van de vicevoorzitter, de heer Melvin Bouva.

In het boek doet de schrijver een terugblik op feiten, gebeurtenissen, omstandigheden alsmede de politieke spanningen die zich tijdens het onafhankelijkheidsproces voordeden. De schrijver heeft in de periode van de Onafhankelijkheid gefungeerd als plaatsvervangend hoofd van de Regering Publiciteitsdienst (RPD). Verder is hij lid  geweest van het Bureau Voorbereiding Onafhankelijkheid (BVO).

De heer Haakmat heeft in totaal 53 exemplaren geschonken aan DNA. Mevrouw Simons bedankte de schrijver voor deze geste en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een exemplaar van dit gedenkboek te overhandigen aan de vicevoorzitter van DNA.

<< Terug naar berichten