Resultaten ICT-conferentie overhandigd aan parlementsvoorzitter

Resultaten ICT-conferentie overhandigd aan parlementsvoorzitter

De voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, heeft het rapport met daarin de resultaten van de ICT-conferentie die eerder dit jaar gehouden is in ontvangst genomen. De overhandiging heeft op donderdag 10 november 2016 tijdens een presentatie met diverse belanghebbenden in het IGSR-gebouw plaatsgevonden. Volgens de uitkomst van de conferentie moet in 2018 de basis zijn gelegd, om Suriname tot een ICT-industrie te maken.

De DNA-voorzitter is bijzonder tevreden over de uitslag zoals die in het rapport is verwerkt. “Dat stemt mij meer dan goed. Het is een bewijs dat wat een paar jaar geleden begonnen is, nu op een rijtje is. De sector is intussen een waardige partner van de overheid, maar ook van de grotere bedrijven in Suriname die niet in de ICT-sector zitten”, zegt mevrouw Geerlings-Simons.

Wetgeving

De overheid heeft verplichtingen naar de samenleving toe en in de uitoefening van het werk is ICT nodig. Suriname geeft veel geld uit om ICT een boost te geven. Het doel hiervan is om een omgekeerde stroom teweeg te brengen. Bij de ontwikkeling van de overheid en de ICT-sector is duidelijk dat wetgeving onontbeerlijk is. “Dat ervaar ik nu, want ik kan documenten niet elektronisch ondertekenen.”

Toch zijn er al stappen gezet, want dit jaar is er een wet in het parlement aangenomen die de gelegenheid biedt dat het Staatsblad elektronisch mag worden uitgegeven. De wet Elektronisch Handelsverkeer wordt voorbereid voor behandeling in het parlement.

Er wordt een parlementaire workshop gehouden waar de meningen van de sector zullen worden aangehoord. De bedoeling hiervan is om te geraken tot een goed wetsproduct.

<< Terug naar berichten