Verdrag bescherming mensenrechten van ouderen overhandigd aan parlementsvoorzitter

Verdrag bescherming mensenrechten van ouderen overhandigd aan parlementsvoorzitter

Parlementsvoorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons heeft op vrijdag 24 februari 2017 het “Inter Amerikaans Verdrag voor de bescherming van mensenrechten van ouderen” in ontvangst genomen.  Het document van de Organisaties van Amerikaanse Staten (OAS) is overhandigd door bestuursleden van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), onder leiding van mevrouw Renate Wouden - Bhugwandass.

De BBGO doet het verzoek aan het parlement om extra aandacht besteedt aan de seniorenburgers en het document te ratificeren.

Het doel van dit verdrag is om erkenning en uitoefening van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van ouderen te bevorderen, beschermen en waarborgen op basis van gelijkwaardigheid ter bijdrage aan hun volledige betrokkenheid, integratie en participatie in de samenleving.

In het verdrag zijn diverse artikelen opgenomen. Enkele hiervan zijn:

  • Het recht op leven en waardigheid op oudere leeftijd
  • Het recht op onafhankelijkheid en zelfbeschikking
  • Het recht op veiligheid en een leven vrij van elke vorm van geweld
  • De rechten van ouderen die lange termijnzorg ontvangen.
  • Het recht op arbeid
  • Het recht op gezonde omgeving
  • Gelijkheid voor de wet

Voorzitter Simons is ingenomen met het initiatief van de BBGO. “Gezond en in redelijk welzijn oud worden”, is één van de goede zaken van het leven. Persoonlijk vindt de DNA-voorzitter dat de pensioengerechtigde leeftijd ietwat flexibeler moet, aangezien er oudere personen zijn die lang na het bereiken van 60 jaar nog fit zijn. Verder is gezonde voeding een belangrijke rol in het leven van de mens. Een campagne hierover is noodzakelijk, vindt mevrouw Simons. BBGO-voorzitter Wouden heeft aangegeven, dat de organisatie waardig haar ondersteuning kan geven om de samenleving te helpen voorlichten. Niet dat zij jongeren geen kans bieden, maar willen helpen coachen om valkuilen te vermijden.

<< Terug naar berichten