• Home
  • Nieuws
  • Archief
  • Overig
  • “Overeenkomst inzake Vriendschap en Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije”

Overeenkomst inzake Vriendschap en Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije

“Overeenkomst inzake Vriendschap en Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije”

De Republiek Suriname en de Republiek Turkije ondertekenden op 07 maart 2013 in Turkije, te Ankara de “Overeenkomst inzake Vriendschap en Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije”.De Nationale Assemblée heeft in de Huishoudelijke Vergadering van donderdag 29 mei 2014 het besluit genomen om aan voornoemde Overeenkomst stilzwijgende goedkeuring te verlenen. Op grond van De Nationale Assemblée haar inzichten en de aard van de Overeenkomst behoeft deze Overeenkomst geen diepgaand onderzoek. Vervolgens heeft De Nationale Assemblee besloten om de samenleving in te lichten over de Overeenkomst en de werking daarvan. De Overeenkomst heeft tot doel de samenwerking tussen beide landen te bevorderen op het gebied van economie, handel, cultuur, wetenschap, technologie, toerisme en rampenbeheersing. Voor het uitdiepen van voornoemde samenwerking zal deze Overeenkomst als Paraplu Overeenkomst dienen en zal van kracht blijven voor een periode van 05 jaar. Overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst moeten Suriname en Turkije particuliere ondernemingen aanmoedigen tot ondertekening van Joint Ventures, welke o.a. voor het verwezenlijken en het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen zullen  zorgdragen en het implementeren van specifieke programma’s, die daadwerkelijk invloed zullen hebben op de economische en sociale ontwikkeling van de Republiek Suriname en de Republiek Turkije.

<< Terug naar berichten