1 mei boodschap van de voorzitter van De Nationale Assemblée, mw.drs. Jennifer Geerlings-Simons

Een bezinningsvolle Dag van de Arbeid aan iedereen. Op deze dag moeten we ons goed bewust zijn van het belang van de factor arbeid in de economie. Het is de dag van bezinning op de bijdrage van de arbeiders, de werkende mensen in de wereld en in onze eigen gemeenschap en op hun leefomstandigheden. Het is de dag waarop we ons bewust moeten worden van het grote sociale- en economisch belang van gratis arbeid die geleverd wordt door allen die zorgen voor hun en andermans kinderen, zieken, mensen met een beperking en bejaarden die dat zelf niet meer kunnen. Zonder de werkende mens is er geen bestaan.

Zolang het nog voorkomt dat het loon van twee mensen die hele dagen en een volle maand werken onvoldoende is om hun gezin met 2 tot 3 kinderen tenminste te voorzien van basisvoeding, een bescheiden dak boven het hoofd, eenvoudige kleding en schoenen en de kosten voor verzekering en naar school gaan, dan is er nog veel te doen. Mensen die een volle baan hebben en een gemiddeld gezin moeten met die inspanning zichzelf kunnen verzorgen. We hadden dat punt ook voor de crisis niet bereikt, maar er is een eerste stap gezet met de wetten waarbij werkgevers mee moeten betalen aan de sociale verzekeringen en vooral met de wet minimum loon. Deze wetten geven de richting aan, die we moeten gaan en leggen de basis voor een sociaal economisch systeem met voldoende zekerheden voor werkende mensen. Het is een stap op weg naar een sociaal rechtvaardige samenleving zoals in de Grondwet bedoeld.

Werkgevers moeten vandaag, 1 mei, beseffen dat ze moderne inzichten moeten gaan toepassen bij het waarderen en betalen van uw werknemers als ze dat nog niet doen. Waarderen en betalen zijn verwant maar niet hetzelfde. Uw werknemer is een mens en geen productiemiddel.

Werknemers moeten beseffen, dat ze door  hun werkhouding het bedrijf waarvoor ze werken in stand houden en zo hun eigen arbeidsplaats verzekeren.  Als ze het bedrijf ondermijnen door een slechte werkhouding, dan verminderen ze hun eigen kansen op arbeid en op meer welzijn en welvaart. Zo’n houding heeft ook een algemeen negatief effect op de productiviteit van onze hele economie. Een succesvolle samenleving heeft een economie en sociale structuur die vooral het welzijn van burgers bevordert en daar kunnen we allemaal samen voor zorgen. Overheid,  werkgevers en werknemers. Gelukkige werknemers zorgen voor stabiele bedrijven.

Op dit moment is door de economische crisis de koopkracht van werkende mensen behoorlijk verminderd. In deze omstandigheid moet de overheid de middelen vinden om extra ondersteuning te geven aan de mensen die het zwaarst getroffen zijn om ze zo door de periode te helpen. Maar elke Surinamer moet nu ook de andere ondersteunen waar mogelijk.

Heel belangrijk voor nu en voor de toekomst is dat we allemaal begrijpen hoe onze economie werkt en wat ieder van ons kan doen om niet alleen uit de crisis te komen, maar ook onze economie sterker te maken en minder gevoelig voor de prijzen van grondstoffen die we exporteren. We moeten meer exporteren maar in de eerste plaats kunnen we helpen door importen te beperken tot wat we echt niet zelf kunnen produceren.

We verwachten van de overheid dat de maatregelen worden getroffen die ons door de crisis kunnen helpen en dat nu eindelijk de basis wordt gelegd voor een sterkere meer stabiele Surinaamse economie. 

Iedereen kan hieraan ook een persoonlijke bijdrage leveren en aan verbetering van de leefomstandigheden van zichzelf en van mede Surinamers, door te kopen wat andere Surinamers produceren in plaats van importproducten.

Als we de import kunnen verminderen zal onze koers omlaag gaan of tenminste stabiel blijven. Iedere persoon heeft deze keuze elke dag. Ook al heeft u niet veel geld, het is uw geld en u bepaalt waaraan u het uitgeeft. Vraag u steeds af hebben Surinaamse mensen aan de productie hiervan gewerkt? Moesten er kostbare dollars het land uit om dit hier in de winkel te brengen en is er een product dat ik in de plaats hiervan zou kunnen kopen, dat wel in Suriname gemaakt is? Elke keer als we de keus maken voor Surinaamse producten, helpen we andere Surinamers om voor zichzelf te zorgen en leveren we onze bijdrage aan een stabiele koers. Er zijn nog onvoldoende Surinaamse producten. Onze vraag daarnaar zal maken dat ze er komen. 

Een goede 1 mei dag toegewenst. 

Sranan sani Wi sani!!

<< Terug naar berichten