Amerikaans Congres krijgt informatie over parlementair werk

Amerikaans Congres krijgt informatie over parlementair werk

De leiding van De Nationale Assemblée heeft op maandag 24 augustus 2015 een bilateraal onderhoud gehad met de commissie van Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten van Amerika (VSA). Het bezoek was meer bedoeld om de status van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en de VSA in de postelectorale fase te bespreken. Verder willen zowel Suriname als Amerika nagaan op welke manier er uitwisseling kan plaatsvinden.

Er zijn onder meer vragen gesteld over transparantie van het parlement, de samenstelling, de zittingsduur en samenwerkingsverbanden.

De voorzitter is ingegaan op het transformatieproces binnen DNA en heeft aangegeven dat de laatste vijf jaren er hard is gewerkt aan transparantie van de parlementaire werkzaamheden. Zo zijn assembleevergaderingen nu live te volgen via de website van DNA en kunnen burgers hier ook terecht voor allerhande informatie zoals wetgeving en publicaties over het hoogste orgaan van staat.

Verder heeft mevrouw Simons de delegatie aangeven dat gedurende de vorige zittingstermijn veel veranderingen zijn aangebracht in de structuur van het parlement. Onder andere hebben de verschillende fracties ter ondersteuning een assistent in dienst die door DNA wordt uitbetaald. Er zijn ook verschillende vak deskundigen aangetrokken om de werkzaamheden binnen het parlement te vergemakkelijken. Het samenwerkingsverband met de Anton de Kom universiteit van Suriname waarbij studenten onderzoek doen naar specifieke vraagstukken die DNA in haar werkzaamheden nodig heeft, is ook aangekaart.

Zowel voorzitter Simons als vicevoorzitter Bouva kijken uit naar een samenwerking met het Huis van Afgevaardigden. De VSA delegatie bestond uit Mark Walker, Tom Alexander, Valerie Belon, John Gorkowski en Melissa Quartell.

<< Terug naar berichten