Anti-corruptie compilatie gepresenteerd

Anti-corruptie compilatie gepresenteerd

Op 18 oktober heeft drs. Raya Bhattacharji van Stg Projekta de compilatie van wetgeving die betrekking hebben op anti-corruptie gepresenteerd aan De Nationale Assemblee, NGO's en staff van de verschillende ministeries. De bedoeling van deze compilatie is om de vaak niet begrepen wetten te vertalen in gemakkelijk te begrijpen taal voor de doelgroepen.  Tijdens deze presentatie werden er vragen gesteld en discussies gevoerd waar er alsnog aanvullingen doorgegeven konden worden.   

Dit initiatief is genomen door De Nationale Assemblee in samenwerking met de UNDP. In een informatie bijeenkomst in augustus 2012 is naar voren gekomen dat Suriname geen specifieke anti - corruptie wetgeving heeft, maar in bepaalde gevallen zijn er wel voorschriften waar er maatregelen getroffen kunnen worden.

Het is de bedoeling dat rond uit november het boek al gedrukt moet zijn om uitgegeven te worden.

<< Terug naar berichten