Assembleelid Tarnadi vertegenwoordigt DNA op conferentie in Senegal

Assembleelid Tarnadi vertegenwoordigt DNA op conferentie in Senegal

Parlementariër Remie Tarnadi vertoeft van 9-11 december in Dakar, de Republiek Senegal, voor het bijwonen van de 9th Consultative Assembly of Parliamentarians on the International Criminal Court and the Rule of Law (CAP-ICC). Deze vergadering valt samen met de 38ste jaarlijkse bijeenkomst van de Parliamentarians for Global Action (PGA).

Deze vergaderingen zijn een gelegenheid voor parlementariërs uit diverse delen van de wereld om te mobiliseren in de strijd tegen straffeloosheid en het voorkomen van de meest ernstige internationale misdrijven. Het doel is om samen te werken aan de totstandbrenging van regels gebaseerd op internationale orde voor een meer rechtvaardige, veilige en democratische wereld.

Wat PGA betreft zullen dit jaar verslagen worden gepresenteerd. Namens het lid Patrick Kensenhuis, voorzitter van de PGA werkgroep, zal collega Tarnadi de verslagen presenteren. Zo zal het lid onder andere praten over de stappen die zijn gezet richting de acceptatie van de LGBT gemeenschap en de studie waarmee het ministerie van Defensie zich bezighoudt om het verdrag tegen illegale wapenhandel te ratificeren. Het thema van jaarslijkse PGA bijeenkomst is: ‘Voorkoming en vervolging van massa gruweldaden en wreedheden’.

De kosten voor de reis naar de Republiek Senegal worden voor het grootste deel bekostigd door de organisatie.

<< Terug naar berichten