Assembleevoorzitter naar UNASUR en ParlAmericas vergadering

Assembleevoorzitter naar UNASUR en ParlAmericas vergadering

De voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons heeft van 9 tot en met 12 april 2015 een werkbezoek gebracht aan Ecuador en Panama. In Ecuador heeft de voorzitter de vergadering van de Unie van Zuid Amerikaanse Naties (UNASUR) bijgewoond en in Panama een bijeenkomst van ParlAmericas.

Suriname heeft samen met Ecuador en andere parlementen het initiatief genomen om aan de secretaris-generaal van het UNASUR parlement, Ernesto Samper, voor te leggen dat dit orgaan actief moet worden. Tijdens de vergadering, die op 4 december 2014 te San Francisco de Quito heeft plaatsgevonden, is een formeel standpunt gemaakt en aangenomen. Op 10 april 2015 zijn alle parlementsvoorzitters van UNASUR landen in Ecuador bij elkaar gekomen om te bespreken hoe vorm gegeven kan worden aan het UNASUR parlement.

Aansluitend op de UNASUR -vergadering heeft de DNA-voorzitter op 11 april de “36ste Meeting of the Board of Directors of ParlAmericas” in Panama City bijgewoond. Tijdens deze vergadering zijn er voorbereidingen getroffen voor de grote bijeenkomst van augustus en september en de boardmeeting van de groep van vrouwelijke parlementsvoorzitters. Mevrouw Simons is vicevoorzitter van ParlAmericas en voorzitter van de Group of Women Parliamentarians.

<< Terug naar berichten