Beëdiging substituut-griffier DNA

Beëdiging substituut-griffier DNA

De heer mr. Dino Oedit is op maandag 7 juli 2014 in een openbare vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) beëdigd tot substituut- griffier. Van 1990 tot en met 1997 was hij in overheidsdienst werkzaam bij het ministerie van financiën in de functie van douaneambtenaar. Op 16 september 2009 werd hij tewerk gesteld op de Griffie van de DNA in de functie van aspirant juridisch medewerker op afdeling Juridische Zaken. Twee jaar later, op 19 december 2011, is in een huishoudelijke vergadering het besluit genomen om de heer Oedit te benoemen tot assistent van de substituut-griffier. Vanaf dat moment verleende hij ambtelijke assistentie in de huishoudelijke- en openbare vergaderingen. De huidige substituut-griffier werd op 1 januari 2012 benoemd tot hoofd van de afdeling Juridische Zaken en functioneerde in die functie tot zijn beëdiging.

Na de beëdiging hebben zowel de voorzitter van DNA, mevr. drs. Jennifer Geerlings-Simons als de parlementariërs van de verschillende fracties de substituut-griffier gefeliciteerd met zijn nieuwe ambt. De vicepresident heeft namens de regering de felicitatie overgebracht.

Naast DNA-leden werd de beëdiging bijgewoond door de staf- en personeelsleden van de Griffie alsmede familie, vrienden en gewezen griffiers van DNA.

<< Terug naar berichten