Behandeling Stabilisatie- en herstelplan afgerond

Behandeling Stabilisatie- en herstelplan afgerond

De Nationale Assemblée heeft op vrijdag 22 juli 2016 de behandeling van het ‘Stabilisatie en herstelplan 2016 – 2018; van crisisbeheersing naar transformatie van de economie’ middels het in stemming brengen van vijf moties afgerond.

Motie 1 is verworpen met 13 stemmen vóór en 31 tegen.

Motie 2 is verworpen met 14 stemmen vóór en 30 tegen.

Motie 3 is aangenomen met algemene 44 stemmen.

Motie 4 is verworpen met 14 stemmen vóór en 30 tegen

Motie 5 is met algemene 30 stemmen aangenomen.

“We zijn blij dat de regering een plan heeft, maar het parlement geeft mee dat het plan uitgevoerd en gemonitord moet worden zodat het succesvol kan zijn”, zegt de voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw Jennifer Geerlings- Simons na de stemming. Daarna heeft vicepresident Michael Ashwin Adhin het parlement bedankt voor de positieve bijdrage en debatten.

 

Voor een compleet overzicht van de moties, klikt u onderstaande links;

* motie 1/ 1376

* motie 2/ 1377

* motie 3/ 1392

* motie 4/ 1379

* motie 5/ 1382

 

<< Terug naar berichten