• Home
 • Nieuws
 • Archief
 • Overig
 • BESLUITEN EN CONCLUSIES NAAR AANLEIDING VAN AGENDA PUNT 4 VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING (H.05) VAN DINSDAG 2 FEBRUIARI 2016

BESLUITEN EN CONCLUSIES NAAR AANLEIDING VAN AGENDA PUNT 4 VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING (H.05) VAN DINSDAG 2 FEBRUARI 2016

BESLUITEN EN CONCLUSIES NAAR AANLEIDING VAN AGENDA PUNT 4 VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING (H.05) VAN DINSDAG 2 FEBRUARI 2016

 1. Naar aanleiding van de beschuldiging van vervalsing van het werkdocument van de Griffie met daarop de leden en fracties naar partijen, dat is verstrekt aan de raadsvrouw van DNA, wordt naar aanleiding van de verklaring van de Griffier en de vragen en discussie van de leden geconcludeerd en geconstateerd:
  1. Dat het werkdocument dat gebruikt wordt door de Griffie van DNA en nu ter sprake is, door de Griffier aan de advocaat van DNA, mw. N. van Dijk is afgegeven tijdens een bespreking met de Voorzitter en een jurist van DNA. Het document is niet gewijzigd, aangepast of op enige wijze vervalst en wordt nog steeds gebruikt op de Griffie.
  2. De Griffier heeft op verzoek van de advocaat intussen per brief verklaard dat na onderzoek op de Griffie, het door de raadsvrouw opgestuurde met "productie" gestempelde document, identiek is aan wat zij aan de advocaat mevrouw van Dijk heeft afgegeven.
 2. Naar aanleiding van de discussie rond de Website wordt op basis van de verklaringen van de medewerkers van de afdeling Communicatie en Informatie en de vragen en opmerkingen van de leden het volgende geconcludeerd:
  1. De website is op dit moment, zoals door de leden kon  worden waargenomen op de archiefsite http://web.archive.org/web/20160123050636//het-politiek-college/fracties/  zoals door de afdeling ICT gepresenteerd aan het college, wat betreft de fracties, hetzelfde zoals in de periode vóór 28 januari 2016.
  2.  Op 28 januari 2016 is er naar verklaring van de medewerkers van de afdeling Communicatie en Informatie gewerkt aan het aantal leden van de fractie PL op de overzichtslijst, omdat ze van mening waren dat zij op de website een fout hadden gemaakt en deze moesten corrigeren. Het hoofd van de afdeling heeft hen erop gewezen dat het getal 3 niet fout is, omdat toen de webpagina in 2015 werd aangemaakt, was aangegeven dat moest worden gewerkt met de brieven van de fracties. In geval van de PL fractie is er in de brief aangegeven dat de fractie 3 leden telt. Hierdoor is er een verschil met de andere delen van de website. Het afdelingshoofd heeft dus de opdracht gegeven om het terug te brengen naar 3, omdat dit het juiste aantal is zoals in de brief van de PL fractie staat. Dit is ook direct uitgevoerd. Lid Mathoera heeft dus gelijk dat er op die dag veranderingen zijn aangebracht aan de website.
  3. De medewerkers van de afdeling Communicatie en Informatie verklaren dat zij geheel op eigen initiatief actie hebben ondernomen. Niemand heeft hen daartoe de opdracht gegeven. Hieruit wordt geconcludeerd dat er vanuit de leiding van DNA of vanuit de leden, geen enkele opdracht is gegeven om de website te wijzigen zoals gedaan door de afdeling.
 3. Het Parlement heeft in deze kwesties geen reden om te twijfelen aan de integriteit van de Voorzitter en medewerkers van De Nationale Assemblee.
 4. De Terugroepwet die al vele jaren voor ernstige problemen zorgt in DNA zal spoedig op de agenda van de HH worden gebracht.
 5. De besluiten en conclusies n.a.v. agenda punt 4 worden gepubliceerd.
<< Terug naar berichten