Bond Medische Zending doet beklag bij het parlement

Bond Medische Zending doet beklag bij het parlement

De Medische Zending Werknemers Organisatie heeft haar misnoegen geuit bij De Nationale Assemblée. De petitie is op 13 december 2016 in ontvangst genomen door de waarnemend voorzitter van het parlement, de heer Melvin Bouva.

Ontevredenheid over achterstallige uitbetaling is de grootste zorg voor de bond. In augustus 2016 hebben de vakbond en directie van de Medische Zending een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), ondertekend, die terugwerkt tot januari.

“Gelet op het feit dat het toegevoegde bedrag voor subsidie nog niet helemaal is overgemaakt, kan de uitbetaling van de TWK nog niet plaatsvinden. Salarissen en overige benodigdheden voor de dienstverlening zijn niet gegarandeerd”, luidt een passage uit de petitie.

De waarnemend parlementsvoorzitter zegt dat dit probleem de aandacht heeft van het parlement. “Wij moeten naar een situatie waar elke Surinamer zonder enige vorm van probleem naar de dokter kan. Ik vind het mooi en prachtig wanneer Surinamers opkomen voor hun rechten en de weg naar het parlement vinden.” De heer Bouva heeft de groep gevraagd om altijd in dialoog te zijn met de DNA en niet direct te kiezen voor actie, hoewel dit een recht is van de werkende klasse. Intussen is er een deel van het geld overgemaakt.

<< Terug naar berichten