• Home
  • Nieuws
  • Archief
  • Overig
  • Boodschap DNA-voorzitter in verband met herdenking Vrouwendag: “Doel ontplooiingskansen voor alle vrouwen nog niet bereikt”

Boodschap DNA-voorzitter in verband met herdenking Vrouwendag: “Doel ontplooiingskansen voor alle vrouwen nog niet bereikt”

Boodschap DNA-voorzitter in verband met herdenking Vrouwendag: “Doel ontplooiingskansen voor alle vrouwen nog niet bereikt”

In het kader van de herdenking van Internationale dag van de vrouw heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Geerlings – Simons, op donderdag 8 maart 2018 een toespraak gehouden.  Op deze dag wordt herdacht dat vrouwen zelf de strijd zijn begonnen tegen de maatschappelijke ongelijkheid en discriminatie waarin zij moesten leven. Alle generaties die nu leven zijn getuige geweest van deze strijd van de vrouw voor erkenning als volwaardige burger die in vrijheid voor en over zichzelf mag beslissen.

Ontplooiingskansen

De parlementsvoorzitter heeft in haar toespraak aangegeven, dat vrouwen tegenwoordig net als de mannen op de meeste gebieden gelijke toegang hebben tot onderwijs en arbeid. Echter is er nog veel werk te verzetten, omdat het doel om alle vrouwen ten volle de ontplooiingskansen te geven, nog niet is bereikt. In vele landen leven vrouwen nog in wettelijke onderdrukking en worden meisjes en vrouwen het slachtoffer van geweld, dat is gebaseerd op hun vrouw zijn.

Ook in Suriname zijn er nog steeds delen van de gemeenschap waarin meisjes duidelijk minder kansen krijgen op zelfstandige ontwikkeling. Nog steeds worden ook in onze samenleving vrouwen en meisjes regelmatig slachtoffer van huiselijk - en seksueel geweld. Bovendien worden ze nog te vaak geconfronteerd met intimidatie en seksueel molest op de werkvloer.

Er is nog werk te verzetten om vrouwen en meisjes in alle lagen van onze Surinaamse gemeenschap optimale kansen te geven zich te ontplooien en zonder angst voor geweld en onderdrukking hun leven te leiden.  Nog steeds behoren vrouwen tot de armere delen van de gemeenschap en dragen ze ondanks het bestaan van wettelijke voorzieningen, vaak een onevenredig deel van de zorg voor kinderen van wie de vaders zich niet druk maken of hun kinderen eten of niet. Voor deze alleenstaande moeders heeft onze samenleving nog onvoldoende bescherming en de slachtoffers van deze oneerlijke belasting van vrouwen zijn niet alleen de vrouwen zelf, maar zeker ook hun kinderen.

“De laatste stap die wij moeten zetten in een tijd waar discriminatie van de vrouw minder op de voorgrond en minder duidelijk maar wel aanwezig is, is een stap die psychologisch, cultureel en sociaal is. Wij moeten ons gaan bezinnen over hoe wij ons als partners opstellen in onze samenleving. Mannen en vrouwen zijn partners in het leven”, stelt de parlementsvoorzitter.

Suriname maakt een tijd door van economische crisis en vrouwen worden daardoor zwaarder getroffen dan mannen. “In 2018 hopen wij ondanks de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan, verder verbetering te brengen in de positie en omstandigheden van vrouwen en meisjes in Suriname”, aldus voorzitter Simons.

<< Terug naar berichten