Boodschap voor 8 maart 2015 van Jennifer Simons, voorzitter DNA

Boodschap voor 8 maart 2015  van Jennifer Simons, voorzitter DNA

Vandaag, 8 maart 2015, realiseren we ons dat we deze dag internationaal gedenken omdat het doel van juridische en daadwerkelijke gelijkwaardigheid voor vrouwen in de wereld nog niet is bereikt.

Hoewel in ons land de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen ook in de Grondwet wordt erkend, zien wij in de praktijk dat vrouwen in Suriname nog veel uitdagingen te overwinnen hebben.

Om daadwerkelijk de mensenrechten van vrouwen te garanderen en hen de kans te geven zich maatschappelijk, economisch en politiek volledig te ontplooien, zullen wij als samenleving de obstakels moeten verwijderen die dat tot nu toe hebben gehinderd. Ook zullen wij ons bewust moeten zijn van oude en nieuwe bedreigingen voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in onze samenleving.

Het gaat daarbij in de eerste plaats om acties en programma's die nog moeten worden ondernomen op het gebied van wet- en regelgeving en de handhaving daarvan, zoals bijvoorbeeld regelgeving die vrouwen nog steeds ongelijkwaardig behandelt, onder andere ten aanzien van de fundamentele rechten betreffende ouderschap en identiteit, maar ook nog over een aantal maatschappelijke- en economische rechten. Na de verkiezingen van 2015 zal blijken of ook wetgeving noodzakelijk is die de beleving van de politieke rechten van vrouwen moet bevorderen.

Er is veel vooruitgang geboekt in Suriname ten aanzien van de mogelijkheden voor meisjes om onderwijs te genieten. Zij hebben wettelijk dezelfde kansen als jongens om de school te bezoeken en de Surinaamse overheid heeft steeds meer voorzieningen getroffen voor zowel jongens als meisjes om daadwerkelijk toegang te krijgen tot onderwijsinstellingen. Echter bestaan er op dit gebied voor kinderen in het binnenland wel nog achterstanden die moeten worden ingelopen.

Het is belangrijk dat wij stilstaan bij het feit dat maatschappelijke misstanden zoals discriminatie, niet alleen door wetgeving en voorzieningen kunnen worden opgeheven, hoewel deze onmisbare voorwaarden zijn voor verandering.

De werkelijke gelijkwaardigheid en de actieve participatie van vrouwen in het maatschappelijk, economisch en politiek leven op alle niveaus kan slechts worden bereikt door het wegnemen van een ander soort belemmering dan de materiële.

Het zijn de nog overgebleven opvattingen en overtuigingen in mannen, maar ook in vrouwen die in deze fase grote aandacht moeten krijgen. De vaak onbewuste houdingen ten aanzien van het vermogen en de rol van vrouwen en mannen zijn op dit moment vooral de hindernissen op weg naar een evenwichtige welzijnssamenleving, waaraan mannen en vrouwen op hun eigen wijze hun bijdrage leveren.

Het zijn deze ingewortelde overtuigingen, waardoor bijvoorbeeld nog steeds zelfs enkele jonge vrouwen verslag doen van de bewuste obstructie door vaders om hun gang naar het hoger onderwijs te voorkomen. Hoe meer onbewuste obstructie zal er dan niet zijn. Hulde vandaag aan de moeders en anderen en aan deze meisjes zelf die toch hebben doorgezet en zo deel zijn van de goede resultaten die vrouwen hebben behaald in het onderwijs.

Deze houding ten aanzien van meisjes en hun onderwijs kan nu tot de uitzonderingen worden gerekend. Er moet nog veel werk worden verzet ten aanzien van de opvattingen over andere aspecten van participatie van vrouwen en hun rechten als burgers.

Vrouwen en mannen zullen samen hieraan moeten werken. Niet alleen omdat het de rechten van de helft van onze burgers betreft, maar zeker ook omdat een samenleving waarin het goed gaat met vrouwen, een samenleving is met een duurzame basis voor welzijn van jongens en meisjes, mannen en vrouwen.

Voor de Surinaamse vrouw is de opdracht zich hierop te bezinnen en in de eerste plaats te werken aan het vertrouwen in zichzelf.

Een prettige dag toegewenst aan alle vrouwen in Suriname.

<< Terug naar berichten