Bouva: “Future Policy Award, versterking voor jeugdontwikkeling”

Bouva: “Future Policy Award, versterking voor jeugdontwikkeling”

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée, Melvin Bouva, MPA, LL.B, heeft in zijn hoedanigheid als president van het Forum of Young Parliamentarians van de Interparlementaire Unie (IPU), acht Future Policy Awards uitgereikt in Belgrado, Servië. Er werden 67 effectieve wetten en beleidsmaatregelen genomineerd uit 36 landen. De winnaars van de ‘Oscar for best policies’ komen uit Rwanda, Estonia, Schotland, Nepal, Zuid-Afrika, de Europese commissie, Los Angeles en Senegal.

Onder de sprekers en persoonlijkheden die de prijzen uitreikten, behoorden Gabriela Cuevas Barron (IPU-voorzitter), Melvin Bouva (voorzitter van het IPU Forum of Young Parliamentarians en vicevoorzitter van het parlement van Suriname), Martin Chungong (secretaris-generaal van de IPU), Vladimir Marinkovic (vicevoorzitter van de Nationale Vergadering van Servië), Charles Chauvel (wereldwijdleider van UNDP), Alexandra Wandel (uitvoerend directeur van World Future Council) en  Kehkashan Basu (jeugdambassadeur van de World Future Council tevens ceremoniemeester). Het doel van de award is om het wereldwijde bewustzijn voor voorbeeldbeleid te vergroten en beleidsmaatregelen te versnellen. De World Future Council reikt deze jaarlijkse prijs sinds 2010 uit in samenwerking met VN-agentschappen en de IPU.

“Ik wil deze landen bedanken en feliciteren voor hun belangrijke initiatieven om de politieke participatie van jongeren te versterken. En ik hoop dat ze kunnen dienen als extra inspiratie voor ons allemaal om jeugdbeleid verder te ontwikkelen”, zegt de heer Bouva.

De winnaars werden op een speciale ceremoniële manier gehuldigd. De plechtigheid werd georganiseerd door de IPU, de World Future Council en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Zij erkennen hiermee dit buitengewone beleid voor hun belangrijk werk om de toegang van jongeren tot fatsoenlijke banen te bevorderen en de maatschappelijke en politieke participatie voor duurzame ontwikkeling en vrede te vergroten.

De award-jury selecteerde één gouden, zilveren en bronzen winnaar voor elk van de twee 2019-categorieën, die fatsoenlijke en duurzame banen zijn voor economische versterking van de jeugd, maatschappelijk engagement en politieke jeugdparticipatie voor duurzame ontwikkeling en vrede.

Sinds de oprichting heeft de Future Policy Award 51 beleidsmaatregelen uit 37 landen erkend, die de meest dringende wereldwijde uitdagingen ter wereld aanpakken. Eerdere prijzen zijn toegekend voor beleid ter bescherming van biodiversiteit, bossen, oceanen en voedselveiligheid, evenals voor ontwapening, kinderrechten, beëindiging van geweld tegen vrouwen en meisjes, bestrijding van woestijnvorming en schaalvergroting van agro-ecologie.

 

<< Terug naar berichten